Hyppää sisältöön

Kutsu esittelytilaisuuteen: Mt 847 Ketolanperäntien parantaminen välillä Kuokkamaantie – Kempeleentie, Kempele

Kempeleen kunta yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa on laatimassa tiesuunnitelmaa maantien 847 Ketolanperäntien ja alikulkusillan kohdalle.

Maantielle 847 suunnitellaan uusi tielinjaus Seinäjoki - Oulu radan alitse välillä Kuokkamaantie – Kempeleentie sekä uusi katuyhteys Kurikkatielle asemakaavan mukaisesti. Samassa yhteydessä Kuokkamaantien ja Ketolanperäntien liittymäalueelle suunnitellaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä, josta suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Kurikkatielle saakka. Hankkeen yhteydessä nykyinen Eteläsuomentien ylikulkusilta puretaan.

Hanke parantaa välillisesti Kempeleentien liikenteen sujuvuutta, Ollakanperän saavutettavuutta, liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Tiejärjestelyt parantavat myös taajamakuvaa ja maankäytön kehittämisolosuhteita

Kuva 1. Laadittavan tiesuunnitelman suunnittelualue.

Suunnitelmaluonnokset ovat esillä 28.5.2020 alkaen verkko-osoitteessa:

https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/tie-ja-katusuunnitelmat/mt847-ketolanperantie.html

Luonnoksia esitellään asukkailla, maanomistajilla ja muille asiasta kiinnostuneille tiistaina 2.6.2020 klo 17.00 – 18.30 Teams- tapahtumassa, joka tallennetaan. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu em. verkko-osoitteeseen tallennetun linkin välityksellä. Osallistuminen ei vaadi Teams- sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua.

Lisätietoja antavat:

Kempeleen kunta: Kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankka, puh 050 463 6502, [email protected]

Pohjois - Pohjanmaan ELY- keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, [email protected]

Sitowise Oy, Projektipäällikkö Pirkka Hartikainen, puh. 040 735 1998, [email protected]
Julkaistu 26.05.2020