Hyppää sisältöön

KUPLAsta löytyy kaikki veturinkuljettajan ajon aikana tarvitsema tieto

Julkaistu 9.6.2016

Keskiviikko 1.6.2016 oli merkityksellinen päivä Suomen rautatieliikenteessä. Tuolloin otettiin käyttöön Liikenneviraston toteuttama veturinkuljettajien päätelaitesovellus (KUPLA), joka helpottaa merkittävästi liikenteenohjauksen ja veturinkuljettajien välistä ajon aikaista kommunikointia.

Veturinkuljettajien päätelaitesovellus KUPLA tarjoaa kaikille rautatieliikenteen harjoittajille yhtenäisen sähköisen formaatin liikenteessä tarvittavien tietojen tarkasteluun. Näitä tietoja ovat muun muassa perustiedot ratainfrasta, aikataulutiedot ja infran lyhytaikaiset poikkeamatiedot (nopeusrajoitukset, ratatyöt jne.). KUPLA:n avulla liikenteenohjaus pystyy toimittamaan veturinkuljettajille heidän tarvitsemaansa tietoa aikaisempaa nopeammin.

”KUPLA:n avulla saamme sähköistettyä monia aiemmin papereihin tai suulliseen kommunikaatioon perustuneita menettelyjä. Voidaankin todeta, että KUPLA on yksi kauneimmista ja vehreimmistä kukkasista rautatieliikenteenhallinnan digitalisaation kehityspolulla”, toteaa rautatieliikenteen palveluiden kehittäminen – yksikön päällikkö Mikko Natunen Liikennevirastosta ja jatkaa: ”Uusiakin on jo iloksemme hyvää vauhtia versomassa muun muassa poikkeamien hallinnan ja rataurakoitsijoille tarkoitetun mobiilialustan muodossa.”

KUPLAlla junien sijaintitiedot selville

Liikennevirasto saa KUPLAn kautta GPS-sijaintitiedot kaikista valtion rataverkolla junaliikenteenä ajattavista kalustoyksiköistä. Tämä tieto yhdistetään jatkossa rautateiden turvalaitteista saataviin kulkutietoihin.

”Tavoitteena on, että jo noin vuoden päästä pystymme tarjoamaan huomattavasti nykyistä laadukkaampaa ja kattavampaa sijaintitietoa rautatieliikenteenhallinnan operatiivisille sovelluksille, muille rautatieliikenteen operatiivisille toimijoille sekä myös avoimen datan kanaviin. Tällä tavalla saavutettaisiin yhtenäinen tietopohja eri toimijoiden toteuttamien loppukäyttäjien palveluiden käyttöön”, kertoo Natunen.  

Rautatieliikenteenohjaus pääsee hyödyntämään KUPLA:n tuottamaa junien sijaintitietoa uudessa yhtenäisessä karttakäyttöliittymässä (YKÄ), joka otetaan käyttöön rautatieliikenteenohjauksissa lähiviikkoina. Jatkossa YKÄ:ä kehitetään erityisesti päätöksen tekoa ja ennakointia vaativien tietojen poimimiseen ja havainnollistamiseen massiivisen tietotulvan seasta. 

KUPLAn kehittäminen jatkuu

KUPLA:n jatkokehitys avaa kommunikaation myös toiseen suuntaan eli veturinkuljettajilta liikenteenohjaukseen. Vuoden lopussa veturinkuljettajat voivat tehdä lähtövalmiusilmoituksen KUPLAlla. Tulevaisuudessa veturinkuljettajat voivat lisäksi raportoida KUPLA-sovelluksella kaikista ajon aikana havaitsemistaan radalla olevista poikkeamista suoraan veturin ohjaamosta liikenteenohjaukselle.

Lisätietoa:
yksikön päällikkö Mikko Natunen, p. 029 534 3862, [email protected]

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta