Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahankkeelle myönnettiin lisärahoitus – hankkeen rakennustyöt valmistuvat vuonna 2026

Julkaistu 1.12.2022 8.30

 

Eduskunta on myöntänyt Turun ratapihan kehittämiseen ja Kupittaa–Turku kaksoisraiteen rakentamiseen lisärahoitusta. Valtion osuutta rakentamisen kustannuksista tarkistetaan 20 250 000 eurolla. Hankkeen toinen osapuoli, Turun kaupunki, on kasvattanut vuoden 2023 talousarviossa investointiosuuttaan vastaavalla summalla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 108 miljoonaa euroa. Euroopan unioni on myöntänyt hankkeelle CEF-tukea yhteensä 28,1 miljoonaa euroa. 

Alkuperäinen hankelaajuus on määritelty yhteistyössä Turun kaupungin kanssa Turun seudun MAL-sopimusvalmistelun yhteydessä vuonna 2020. Toimenpiteiden alkuperäinen kustannusarvio 67,5 miljoonaa euroa on perustunut tuolloin käynnissä olleeseen ratasuunnitelman toteutuslaajuuteen.

Rakentamissuunnitteluvaiheessa Kupittaa–Turku-välin toteutuslaajuus muuttui. Geoteknisten tutkimusten perusteella todettiin, että vanhan raiteen rakenteet eivät ole riittäviä kantamaan ratasuunnitelmassa vaadittu 25 tonnin akselipaino. Tästä johtuen yhden uuden raiteen rakentamisen lisäksi vanha raide uusitaan vastaamaan 25 tonnin akselipainon vaatimuksia. Hankkeen laajuuteen on lisätty kaksi laituriraidetta lähijunaliikenteen mahdollistamiseksi, yksi välilaituri sekä Logomonsillan ja uusien matkustajalaitureiden väliset hissit ja laituriportaat. Hankkeen laajuuteen on myös lisätty Raunistulan jalankulun ja pyöräilyn sillan suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta Turun kaupungin erillisrahoituksella.

“Hankkeen laajennukset parantavat niin tavara- kuin kaukojunaliikenteen toimintaedellytyksiä entisestään. Ne myös mahdollistavat Varsinais-Suomen lähijunahankkeiden etenemisen”, osastonjohtaja Jussi Lindberg Väylävirastolta toteaa. 

Euroopan unioni on myöntänyt hankkeelle CEF-tukea sekä suunnitteluun että rakentamiseen kaikkiaan 28,1 miljoonaa euroa. Suunnitteluun saatu 6,3 miljoonan euron tuki on jaettu Väyläviraston, VR:n ja Turun kaupungin kesken. Rakentamiseen myönnetty 21,8 miljoonan euron osuus jakautuu Väyläviraston ja Turun kaupungin kesken. 

Hankkeen työvaiheistus tarkentunut – rakennustyöt valmistuvat vuonna 2026 

Kupittaa–Turku kaksoisraiteen rakentamisen lisäksi hankkeessa korjataan tai rakennetaan viisi siltaa ja parannetaan sekä Turun henkilöratapihan että Heikkilän tavararatapihan toimintoja. 
Rakentamissuunnittelun edetessä ovat hankkeen työvaiheistusten aikataulut tarkentuneet. Rakennustyöt Turun ratapihalla ja Heikkilän ratapihalla valmistuvat siten, että raiteet ja järjestelmät ovat kokonaisuudessaan valmiina junaliikenteelle loppuvuonna 2025. Joitain junaliikenteen aikataulujen ehdolla tehtäviä viimeistelytöitä, kuten työnaikaisten järjestelyjen purkamisia ja maisemointitöitä, arvioidaan tehtävän vielä vuoden 2026 aikana.

“Koska rakennamme kaupungin keskustassa, vaikuttavat suunnittelun ja rakentamisen aikatauluihin myös muut alueen maankäyttöön liittyvät sidoshankkeet ja näihin liittyvät päätöksenteon vaiheet, sekä luonnollisesti myös toteutuksen merkittävästi kasvanut laajuus”, Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä toteaa. 

Syynä töiden jatkumiselle vuoteen 2026 Mäkelä mainitsee myös junaliikenteen ja rakennustöiden yhteensovittaminen ja laadunvarmistuksen. 

“Haluamme varmistaa, että junaliikenne pääsee kulkemaan koko rakentamisen ajan mahdollisimman vähillä häiriöillä. Junaliikenteen ja rakentamisen aikataulujen yhteen sovittaminen suunnitellaan jopa kaksi vuotta etukäteen, joten ratkaisu rakentamisajan pidentämisestä piti tehdä jo nyt”, Mäkelä sanoo. 

Helsinki–Turku junaliikenne palaa Turun asemalle loppuvuonna 2024

Kupittaa–Turku kaksoisraiteen rakentamisen ajan Helsinki–Turku junaliikenteen päätepysäkki on Kupittaa. Alkuperäisen arvion mukaan junaliikenne Helsingistä olisi palannut Turun asemalle elokuussa 2024. Liikenteen pysäytystä Kupittaalle on nyt päätetty jatkaa vuoden 2024 loppuun. Hankkeen urakoiden työvaiheistuksia päivitettäessä todettiin, että Aurajoen siltojen rakentaminen ajalliset riskivaraukset käytettiin, kun siltojen rakennusurakka jouduttiin kilpailuttamaan uudelleen kesäkuussa 2022. 

“Vaikka suunnitelmat ovat huolellisesti tehtyjä, voi rakentamisessa aina tulla yllätyksiä vastaan. Esimerkiksi Aurajoen pehmeät rantapenkereet voivat vaatia ennakoitua herkempää ja hitaampaa otetta rakentamiseen. Rataosuuden ja siltojen käyttöönoton vaatima dokumentointi tehdään lupaprosessin mukaisesti valmiista rakenteista. Varaamalla rakentamiselle ja lupaprosessille noin neljä kuukautta lisäaikaa varmistamme sen, että kaksoisraide voidaan ottaa käyttöön turvallisesti ja suunniteltuna ajankohtana. Tämä on tärkeää myös junaliikenteen aikataulusuunnittelun kannalta, joka tehdään hyvissä ajoin etukäteen”, projektipäällikkö Erkki Mäkelä taustoittaa päätöksen syitä. 

Lisätietoja: 
Väylävirasto, osastonjohtaja Jussi Lindberg, p. 029 5343820, [email protected] 
Väylävirasto, projektipäällikkö Erkki Mäkelä, p. 029 534 3822, [email protected]

Seuraa hanketta: 
https://vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Kupittaa–Turku-ratahankeen tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa raideliikennettä koko Varsinais-Suomessa ja Rantaradalla. Lisäksi hanke mahdollistaa osaltaan Helsinki–Turku nopean
junayhteyden toteuttamisen. Ratapihoilla tehtävien muutostöiden ansiosta Turun asemanseudulla vapautuu maata alueen kehittämiseen ja rautatieaseman henkilölaiturialueen turvallisuus ja esteettömyys paranevat. Hankkeen rakennustyöt sijoittuvat vuosille 2022–2026.  Hanke on saanut tukea Euroopan Unionilta sekä suunnitteluun että rakentamiseen.

EU logo ja teksti: Euroopan unionin osarahoittamaTämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.