Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahanke: Virusmäentien ja Helsinginkadun varrella puunkaatoja viikosta 13 alkaen

Julkaistu 25.3.2022 10.48

 

Kupittaa–Turku-ratahankkeen rakennustöistä johtuen joudutaan Virusmäentien ja Helsinginkadun varrelta kaatamaan muutamia puita. Puiden karsiminen alkaa viikolla 13 Virusmäentien varrelta. Puut kaadetaan maaliskuun aikana ennen pesimärauhoitusajan alkamista.  
 
Toijalan suunnan radan töistä johtuen kaadetaan Virusmäentien varrelta puita alueelta, joka sijoittuu suunnitteilla olevan Lyylintien joukkoliikennekadun linjaukselle. Rakennustöiden aikana aluetta käytetään erilaisiin työmaatoimintoihin. Alueella säilytetään Lyylintien linjauksen ja siihen liittyvän puistosuunnitelman määrittelemät puut. 
 
Helsinginkadun varresta kaadetaan turvallisuussyistä rata-alueelta noin kahdesta neljään puuta, jotka kasvavat liian lähellä suurjännitejohtoa. Loput lähellä olevat puut jätetään paikoilleen ja suojataan rakennustöiden ajaksi.   

– Ymmärrämme, että nämä puut ovat lähialueen asukkaille tärkeitä. Valitettavasti nämä puut kasvavat paitsi suurjännitejohtojen lähellä, myös maan alla risteävien sähköjohtojen ja kaapelien päällä, joten samoille paikoille ei voida istuttaa uusia puita. Istutamme kuitenkin alueelle pensaita puiden tilalle, projektipäällikkö Erkki Mäkelä Väylävirastosta kertoo.  
 
Koulukadun ja Puistokadun väliselle alueelle sekä Teollisuuskadun varteen rakennetaan ratatoimintoihin liittyvät rakennukset. Myös tältä alueelta poistetaan puustoa rakennustöiden vuoksi.  
 
– Ympäristönäkökulmat ovat hankkeessa erittäin tärkeässä roolissa. Säilytämme ja korvaamme kaikki puut, mitkä suinkin pystymme. Suojeltavat puut suojataan rakentamisen ajaksi, Mäkelä lupaa.  
 
Lisätiedot:   
Väylävirasto, projektipäällikkö Erkki Mäkelä , p. 029 534 3822  
Väylävirasto, projekti-insinööri Seppo Paukkeri,  p. 029 534 3361  
  
Seuraa hanketta:  
vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke  
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke  

Kupittaa–Turku-ratahankeen tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa raideliikennettä koko Varsinais-Suomessa ja Rantaradalla. Lisäksi hanke mahdollistaa osaltaan Helsinki–Turku nopean junayhteyden toteuttamisen. Ratapihoilla tehtävien muutostöiden ansiosta Turun asemanseudulla vapautuu maata alueen kehittämiseen ja rautatieaseman henkilölaiturialueen turvallisuus ja esteettömyys paranevat. Hankkeen työt ajoittuvat vuosille 2021–2024. Euroopan Unioni tukee Väyläviraston, Turun kaupungin ja VR:n yhteistyönä toteuttamaa hankkeen suunnitteluvaihetta 6,3 miljoonalla eurolla. 

EU-logo
  
 Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.