Hyppää sisältöön

Kuopion ratapihan parantamistöihin lisärahoitus

Julkaistu 20.12.2022 12.30

 

 

Kuopion ratapihan parantamishanke on saanut eduskunnan neljännessä lisäbudjetissa 12 miljoonan euron valtuuden korotuksen. Lisärahoituksella varmistetaan, että hanke on toteutettavissa suunnitellussa ja tarkoituksenmukaisessa kokonaisuudessa.

 

Kuopion ratapihahankkeen hankealueen kartta

 

Kuopion ratapihan parantamistöiden kokonaisbudjetti on noussut 48 miljoonaan euroon, josta Puijonkadun alikulkusillan uusimiseen on varattu 6 miljoonaa euroa. 

”Lisärahoitus oli todella tarpeen, sillä rakennuskustannukset ovat nousseet. Nyt pystymme toteuttamaan hankkeen siinä laajuudessa kuin olemme sen suunnitelleet. Lisärahoitus mahdollistaa myös Maaherrankadun alikulkusillan uusimisen, minkä ansiosta pääsemme rakentamaan tavaraliikenteen sujuvan kulun varmistavan vaihdeyhteyden”, kertoo projektipäällikkö Vesa Ruohomäki Väylävirastosta.

 

Siltatyömaa etenee aikataulussa

Kuopion ratapihan parantaminen käynnistyi syyskuussa Puijonkadun alikulkusillan pohjoisreunan purkamisella. Alikulkusillan ensimmäinen puolisko valmistuu ensi vuoden kesäkuussa, jonka jälkeen puretaan sillan eteläreuna. Silta valmistuu kokonaisuudessaan ensi vuoden marraskuussa.

”Puijonkadulla on talven ajan käytössä moottoriajonevoille yksi ajokaista suuntaansa ja kevyen liikenteen väylä. Hanke on edennyt aikataulussa, eikä merkittäviä yllätyksiä ole tullut työmaalla vastaan”, iloitsee Ruohomäki. 

 

Ratapihalla käytössä välilaituri

Junamatkustajia varten hankkeessa uudistetaan asemalaiturit, laiturikatokset, kulkuopasteet ja rakennetaan hissit laitureille. Myös matkustajatunneli palautetaan alkuperäiseen asuunsa.

”Matkustajien käytössä on ensi kesään saakka välilaiturin rautatieaseman puoleinen raide numero yksi. Rakennamme nyt välilaiturin pohjoisreunaa, reunalaituria ja hissikuiluja. Uusien hissien ansiosta raskaiden matkatavaroiden kantaminen matkustajatunnelista laitureille helpottuu”, toteaa Ruohomäki.

Matkakeskuksen puolella oleva uusi reunalaituri otetaan käyttöön ensi kesän alussa, jolloin välilaituri puolestaan suljetaan perusparannusta varten. 

Henkilöratapiha valmistuu matkustajien käyttöön ensi vuoden marraskuussa. Sen jälkeen on vuorossa tavararatapihan raidemuutokset sekä liikenteenohjaus- ja turvalaitejärjestelmän uusiminen. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu lokakuussa 2024. Hankkeen edistymistä voi seurata Kuopion ratapihan Facebook-sivulla.

 

Lisätietoja:

Väylävirasto, projektipäällikkö Vesa Ruohomäki,
puh. 040 555 0426, [email protected]

Liite: Kuopion ratapihan kartta

Linkki hankkeen verkkosivuille
ja Facebook-sivulle.

 

Kuopion ratapihan parantaminen 2022–2024

-    Hankkeen kustannusarvio on 48 miljoonaa euroa. 

-    Hankkeen rakennuttaja on Väylävirasto ja pääasiallinen rakentaja NRC Group Finland Oy.

-    Kokonaisuuteen kuuluu henkilö- ja tavaraliikenteen ratapihojen, matkustajatunnelin ja matkatavaraluiskan sekä Puijonkadun alikulkusillan uusimisen.

-    Henkilöliikenteen ratapihalla 1930-luvulta peräisin olevat suojellut laiturirakennukset ja -katokset saneerataan ja rakennetaan korkeat matkustajalaiturit. Uusi reunalaituri rakennetaan samaan tyyliin. Kaikille kolmelle laiturille tulee hissiyhteys kahden hissin myötä. Suojeltu matkustajatunneli palautetaan alkuperäiseen 1930-luvun ulkoasuun.

-    Kuopion ratapihan liikenteenohjaus- ja turvalaitejärjestelmä uusitaan.

-    Puijonkadulle ja Maaherrankadulle rakennetaan uudet alikulkusillat.

 

Liitteet