Hyppää sisältöön

Kuopion ratapiha -hankkeella on käynnissä suunnitteluvaihe. Mitä suunnittelu käytännössä tarkoittaa ja mitä vaikutuksia sillä on?

Julkaistu 12.1.2022

Kuopion ratapiha -hankkeessa parannetaan historiallisesti merkittävää paikkaa nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Hankkeen suunnitteluttajat Juha-Pekka Martikainen ja Matti Tossavainen kertovat, mitä suunnitteluvaiheessa oikein tapahtuu.

Havainnekuva Kuopion ratapihasta. (c) QVIM Arkkitehdit Oy.

Kuopion rautatieasema on merkittävä paikka Suomen rautatiehistoriassa. Rautatie valmistui Kuopioon vuonna 1888, jolloin saatiin myös ensimmäinen juna. Seuraavana vuonna valmistunut alkuperäinen puinen asemarakennus ja henkilöliikenneasema sijaitsivat nykyisen tavararatapihan pohjoispuolella lähellä nykyistä veturitallia. Aseman sijainti oli valikoitunut sataman läheisyyteen. Myöhemmin kaupungin painopiste siirtyi kauppatorin läheisyyteen. 1920-luvulla alettiin suunnitella uutta rautatieasemaa, jonka sijainti olisi lähempänä kaupungin keskustaa. Uusi, nykyisin käytössä oleva Thure Hellströmin suunnittelema asemarakennus valmistui vuonna 1934. Poikkeuksellista asemarakennuksessa on, että ensimmäinen katutasossa oleva kerros, jossa on asemahalli, on selvästi laituritason alapuolella ja kulku laitureille tapahtuu tunnelin ja portaiden kautta. Asemarakennuksen toinen kerros, jossa on sijainnut toimistoja ja asuntoja, on lähes laitureiden korkeudella.

Alkuperäisen ratapihan rakentamisessa jouduttiin tyytymään nykyaikaista heikompiin ratkaisuihin, sillä rakentamisen aikaan, eli ennen 1900-luvun puoliväliä ei ollut olemassa kunnollisia maansiirtokoneita. Se näkyy ratapihassa nyt, sillä nykyvälineillä toteutettuna henkilöaseman kohdalla raiteiden pituuskaltevuus olisi laiturialueella pienempi.

Historiallisesti merkittävä asematunneli pyritään palauttamaan alkuperäiseen asuunsa. Tässä projektissa on mallinnettu rakenteita enemmän, kuin monessa muussa hankkeessa: kaikki rakenteet on mallinnettu. Näin ollen suunnittelija saa kattavasti lähtötietoa. Lisäksi Kuopion aseman rakenteet ovat suojeltuja, mikä tuo oman mausteensa suunnitteluun. Tämä on suunnitteluttaja Juha-Pekka Martikaiselle myös uutta verrattuna aiempiin suunnitteluprojekteihin, joissa hän on ollut mukana. 

Suunnittelijalle tämä ei ole ollenkaan peruskauraa, sillä kyseessä on todella haastava hanke.

Nyt kun ratapiha kunnostetaan, pyritään vanhojen rakenteiden suojelemisen lisäksi myös katsomaan tulevaisuuteen ja tekemään mahdollisimman pitkään toimiva ratkaisu. Hankkeelle on myönnetty valtion talousarviossa nimetty rahoitus, jonka täytyy riittää. Sen vuoksi puntaroidaan tarkasti, mitä suunnitelmia on järkevää toteuttaa ja mitä ei tällä kertaa. Tämä on yksi suuri haaste. 

Martikaisen mielestä Kuopion ratapihan suunnittelu on mielenkiintoinen hanke. Suunnittelijalle tämä ei ole ollenkaan peruskauraa, sillä kyseessä on todella haastava hanke. Kuopion ratapiha on ahdas paikka keskellä kaupunkia ja raiteistolle pitäisi saada riittävästi pituutta. Tässä hankkeessa on haasteita esimerkiksi radan pituuskaltevuuksien suhteen. Pituuskaltevuuksia on mahdotonta korjata, sillä ratapihaan liittyvät kaksi siltaa eli Puijonkadun silta ja Maaherran silta rajoittavat suunnittelua. Niiden vuoksi ratapihaa ei voi nostaa eikä toisaalta raiteitakaan voi madaltaa. Vanhat rakenteet tuovat mielenkiintoa projektiin. Kaksi siltaa, henkilörakenteet, porrasnousut ja luiskat on mietittävä tarkoin. 

Haastetta hankkeeseen tuo myös se, että kyseessä on käytössä oleva ympäristö ja liikenne kulkee koko urakan ajan. Suunnitteluttaja Matti Tossavaisen mukaan tällä tavalla työskentely on aivan tavallista, mutta liikenteen sujuvuus on toki otettava huomioon myös jo suunnitteluvaiheessa. Hän korostaa kokonaisuuden optimointia eli sitä, että kaikkia suunnitteluohjeita ei vanhoja rakenteita uusittaessa ole aina mahdollista noudattaa, sillä ne voivat olla kokonaisuuden kannalta huonoja ratkaisuja. Tässä hankkeessa esimerkiksi juuri raiteiden pituuskaltevuuksia on mahdotonta saada ohjeiden mukaisiksi. Väylävirasto voi myöntää poikkeukset omien ohjeidensa osalta tällaisiin tapauksiin. EU-tason määräyksiä on kuitenkin joka tapauksessa noudatettava.

Suunnittelua tehdään etänä eri puolilta Suomea

Suunnittelijoiden arki vaikuttaa tavalliselta etätyöläisen työelämältä. Kuopion ratapiha -hankkeen suunnittelijoita istuu Kouvolassa, Oulussa, Pieksämäellä, Tampereella ja Espoossa. Nykyään piirustukset ja muu aineisto sijaitsevat pilvipalvelussa, jossa eri puolilla Suomea sijaitsevat suunnittelijat pääsevät niihin käsiksi. Suunnittelijat eivät keskity aina vain yhteen hankkeeseen kerrallaan, vaan heillä saattaa olla useampi hanke työpöydällään yhtäaikaisesti. Myös suunnitteluttajilla Tossavaisella ja Martikaisella on useampi hanke samaan aikaan tekeillä. 

Kuopion ratapiha -hankkeen työt jaetaan kahteen osaan: suunnitteluun ja rakentamiseen. Suunnitteluvaiheen kesto on reilu puoli vuotta ja rakentamisvaiheen noin kaksi vuotta. Tällä hetkellä suunnittelutyöstä on valmiina yli kolmasosa. Työ alkaa geometrian suunnittelusta, missä lasketaan raiteille vaaka- ja pystysijainnit. Suuri osa nykyisistä raiteista uusitaan entisille paikoilleen ja näiden nykyisten raiteiden geometria lasketaan uudelleen. Viime vuoden loppupuolella tehtiin mittauksia ja seuraavat työvaiheet ovat ratarakenteiden mallintaminen, siltasuunnittelu ja esimerkiksi katosten suunnittelu. Käynnissä on myös pohjarakennesuunnittelu, alusrakenteiden suunnittelu, sähköratasuunnittelu ja turvalaitesuunnittelu. Myös esimerkiksi valaistus suunnitellaan. 

Suunnitelmat saatiin jo pitkälle vuoden 2021 aikana. Alkuvuonna 2022 kilpailutetaan rakentamisurakka ja asetinlaitehankinta. Asetinlaite on tietokonepohjainen järjestelmä, jolla ohjataan rautatieliikennettä. Suunnittelun lopullinen valmistumisajankohta on helmi–maaliskuussa 2022 ja rakentaminen käynnistyy huhtikuussa. On hyvin todennäköistä, että töiden aikana joudutaan tekemään työmaan aikaista suunnittelua. Tämän hankkeen kohdalla ei ole voitu täysin ennustaa, mitä kaikkea töiden aikana tulee vastaan, joten muutoksia tulee varmasti eteen. Näillä näkymin projektin pitäisi olla valmis vuoden 2023 loppupuolella, kun ratarakenteet ja asemarakenteet on saatu tehtyä. Viimeistelytyöt jatkunevat vuoden 2024 puolella. 

Matkustajien tarpeet otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa

Mieleenpainuvimpana hetkenä suunnitteluhankkeen ajalta Tossavainen nostaa esiin jännityksen, kun vanhoihin rakenteisiin eli esimerkiksi asematunneliin tehtiin erikoistarkastukset. Tossavainen pelkäsi, että rakenteet eivät olisi perustuksen osalta kunnossa ja niitä pitäisi uusia. Näytteiden perusteella kuitenkin iso kivi tipahti sydämeltä, sillä kauhuskenaariot eivät käyneet toteen. ”Asemalaiturille johtavat porrashuoneet, portaikot sekä matkatavaraluiska olivat yllättävän hyvässä kunnossa, vaikka en olisi uskonut”, huokaisee Tossavainen. Huonokuntoiset rakenteet olisivat nimittäin vaikuttaneet muun muassa hankkeen budjetointiin ja jostakin työvaiheesta olisi jouduttu tinkimään. 

Suunnitteluresurssit ovat tällä hetkellä kovassa kuormituksessa Suomessa. Siitä seuraa pelko, että tekijöitä ei riitä. ”Kilpailemme tekijöistä muiden hankkeiden kanssa. Sen takia urakan tarjouspyyntöpaperit on tehtävä hyvin houkutteleviksi”, sanoo Tossavainen.

Alueella liikkuvat ihmiset voivat kuitenkin jo vähitellen alkaa varautua henkisesti tulossa oleviin väliaikaisiin liikennejärjestelyihin.

Kuopion ratapihan alueella ei vielä näy merkkejä urakoinnista, joten toistaiseksi liikenne kulkee vielä normaaliin tapaan. Alueella liikkuvat ihmiset voivat kuitenkin jo vähitellen alkaa varautua henkisesti tulossa oleviin väliaikaisiin liikennejärjestelyihin. ”Otamme suunnittelussa huomioon matkustajien tarpeet. Alueella liikkujien ei vielä tarvitse huolehtia mistään, mutta voi jo henkisesti varautua siihen, että alueella tulee olemaan joitakin rajoituksia. Näistä liikenteenohjausjärjestelyistä tiedotetaan laajasti ja toiveemme on, että niitä noudatetaan. Kaikkien työmaan aikaisten liikennejärjestelyjen lähtökohtana on turvallisuus”, sanoo Tossavainen.

Martikainen toivoo alueen asukkailta pitkämielisyyttä: ”Melua tulee väistämättä jonkin verran asukkaille. Lopulta, kun remontti on ohi, meillä on nykyaikaiset vaatimukset täyttävä hieno asema käytössämme.”