Hyppää sisältöön

Kuopion ratapiha -hanke: Maaherrankadun alikulkusillan rakennustyöt alkavat, katu suljetaan moottoriliikenteeltä tiistaina 2.4.2024

Julkaistu 18.3.2024 11.49

 

Lähes satavuotias Maaherrankadun alikulkusilta on saavuttanut elinkaarensa loppupään. Sillan purkaminen ja uuden sillan rakennustyöt ovat osa Kuopion ratapihan parantamishanketta. Töiden vuoksi Maaherrankatu suljetaan tiistaina 2.4.2024 moottoriliikenteeltä välillä Pohjalankatu–Asemakatu elokuun puoliväliin saakka. Jalankululle ja pyöräilylle varataan kulkuväylä työmaa-alueen läpi.

Rakennustyön aikana Maaherrankatu on suljettu ajoneuvoliikenteeltä sillan kohdalla. Ratapihan alitukseen käytetään Puijonkatua. Suurempien ajoneuvojen, kuten kuorma-autojen ja bussien, tulee käyttää kiertoreittiä Suokadun ja Kuninkaankadun kautta Asemakadulle. Asemakadulla pysäköinti on kielletty välillä Kuninkaankatu–Maaherrankatu. Työmaa-alueen läheisyydessä nopeusrajoitukset on laskettu 30 ja 40 kilometriin tunnissa. 

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulku Maaherrankadulle on mahdollistettu työmaan läpi tunnelin kautta. Tunneli on käytössä huhtikuun alusta alkaen. Tunnelissa pyörällä ajo on kielletty, joten pyörät on talutettava. Kulku tunnelista suojatielle tullaan suojaamaan aitauksella.

Paalutustyöt saattavat aiheuttaa melua ja tärinää. Meluavan työn ajankohdista ilmoitetaan lähiasukkaille erikseen. Pahoittelemme tärinä- ja meluhaittaa alueen asukkaille ja alueella liikkuville.

Uuden sillan kansi tunkataan paikoilleen elokuun alussa

Uuden sillan kansi rakennetaan vanhan sillan vieressä, minkä jälkeen se tunkataan paikoilleen elokuun alussa. Tällöin myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tulee käyttää hetkellisesti kiertoreittejä. Tästä tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa. 

Maaherrankatu aukeaa moottoriliikenteelle kaksikaistaisena 12.8.2024, jolloin alueella on käytössä yksi kaista suuntaansa kolmen viikon ajan. Työt valmistuvat arviolta syyskuun aikana. Lopputuloksena on parannettu betonirakenteinen alikulkusilta, joka on mitoitettu Väyläviraston suunnittelustandardien mukaiselle rautatiesillan kuormalle. 

”On hienoa, että Kuopiossa rakennetaan kokonaisuutta, jossa raideliikenteen kehittämisen lisäksi saadaan alueelle myös työtä ja hyvinvointia. Tähän kuuluu elinkaarensa päähän tulleen Maaherrankadun alikulkusillan uusiminen. Kaupunkiin satsataan ja lopputuloksena saamme parannuksia Kuopioon”, hankkeen projektipäällikkö Vesa Ruohomäki muistuttaa. 

Lisätietoja hankkeesta:

Kuopion ratapiha -hankkeessa uudistetaan laiturit ja opasteet, parannetaan matkakeskukseen johtavaa matkustajatunnelia, uusitaan turvalaitteet ja rakennetaan hissit laitureille. Lisäksi uusitaan Puijonkadun alikulkusilta ja Maaherrankadun alikulkusilta.

Lisätietoja:

Väylävirasto, projektipäällikkö Vesa Ruohomäki,

puh. 040 555 0426, [email protected]

Linkki hankkeen verkkosivuille: www.vayla.fi/kuopion-ratapiha

ja Facebook-sivulle: https://www.facebook.com/kuopionratapiha

Liitteet