Hyppää sisältöön

Kungörelse: Upprättande av järnvägsplan för Jorvas station; Kyrkslätt

Nähtävilläoloaika: 08.04.2020-17.05.2020

Trafik- och kommunikationsverket har den 20 februari 2020 med sitt beslut, ärendenummer TRAFICOM/434138/05.02.03.02/2019, godkänt järnvägsplanen i enlighet med banlagen (110/2007): Upprättande av järnvägsplan för Jorvas station; Kyrkslätt.

Beslutet, handlingarna som ligger till grund för beslutet samt besvärsanvisningen hålls offentligt tillgängliga i elektroniskt format på Trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kuulutukset under den period som anges ovan. Parterna anses ha delfått informationen om att planen har gjorts tillgänglig den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten för kungörelsen (förvaltningslagen 62 a §).

Material som hålls tillgängligt:

Beslutet (www-version) och handlingarna som ligger till grund för det (materialet avlägsnas efter att kungörelsetiden har upphört)

Ytterligare information om planen ges av Trafikledsverkets projektchef Erkki Mäkelä, telefon 029 534 3822, [email protected]

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill ha mer ingående information om dataskyddspolicyn kan du bekanta dig med avsnittet om dataskydd på webbadressen https://vayla.fi/web/sv/dataskyddspolicy.

Trafikledsverket

Julkaistu 09.04.2020