Hyppää sisältöön

Kungörelse om inledandet av planeringen: Järnvägsplan för hastighetshöjning Seinäjoki-Vasa, Seinäjoki, Vasa, Laihela, Storkyro

Nähtävilläoloaika: 16.04.2020-17.05.2020

Trafikledsverket inleder enligt rubriken utarbetandet av en järnvägsplan jämte nödvändiga undersökningar.

Utredningsdelen omfattar åtgärder som syftar till järnvägsplanering: granskning av trafiken och fastställande av utvecklingsbehov. Den egentliga järnvägsplanen innehåller en järnvägsplan för åtgärder som syftar till att höja hastigheten, vilka är att avlägsna plankorsningar och skydda dem, korrigera geometriska fel på banan, förbättra banans stabilitet, planera trumreparationer och breddning av vallar. Målet är att höja hastigheten 120 km/h -> 140 km/h samt att åtgärda objekt som tydligt begränsar hastigheten.

Trafikledsverket har publicerat en kungörelse om att planeringen har inletts och om terrängundersökningar på Trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kuulutukset. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planeringen har inletts och om rätten till utredning den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades. (banlagen 95 §, förvaltningslagen 62 a §)

Bannätsförvaltaren har rätt att på en fastighet som hör till planeringsområdet utföra mätning, markundersökning och andra förberedande åtgärder i anslutning till planeringen (9 § i banlagen).

Fastighetsägare och övriga sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen har rätt att vara närvarande vid utredningarna och att framföra sin åsikt i saken (22 § och 9 § i banlagen).

När planeringen framskrider kommer vi i ett senare skede att reservera möjlighet att föra fram åsikter om planen. När planen är klar läggs den fram offentligt och sakägarna har möjlighet att göra en skriftlig anmärkning om planen. (22 § i banlagen).

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid trafikledsplanering, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen https://vayla.fi/web/sv/dataskyddspolicy.

Mer information fås av Trafikledsverkets projektchef Annika Salokangas, telefon 029 534 3264, [email protected]

Julkaistu 06.07.2020