Hyppää sisältöön

Kungörelse: Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Inkoo, Raasepori, Hanko

Nähtävilläoloaika: 23.03.2020-22.04.2020

Trafikledsverket har utarbetat en järnvägsplan enligt banlagen (110 / 2007): Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Inkoo, Raasepori, Hanko

I järnvägsplanen presenteras elektrifieringen och förbättringen av plankorsningssäkerheten på banavsnittet Hyvinge–Hangö. Banavsnittet är 149 km långt. På banavsnittet finns sammanlagt 72 plankorsningar. Förbättringen av säkerheten vid dem har granskats i planen. För att förbättra säkerheten föreslås att största delen av plankorsningarna avlägsnas eller förbättras med andra åtgärder så att lösningarna är genomförbara och kostnadseffektiva.

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Inkoo, Raasepori, Hanko hålls offentligt framlagd i elektronisk form på Trafikledsverkets webbplats www.vayla.fi/kuulutukset under den tid som anges ovan. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planen har lagts fram den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades (62 a § i förvaltningslagen).

Fastighetsägare och andra sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden påverkas av planen har möjlighet att göra anmärkningar mot planen. Anmärkningarna ska lämnas in till Trafikledsverket på adressen [email protected] innan tiden för framläggandet har löpt ut. Till anmärkningen ska fogas ärendets ärendenummer VÄYLÄ/3439/04.01.01/2018. (22 § i banlagen).

Material som hålls framlagt:

Planeringsmaterial (materialet raderas efter att tiden för framläggandet har löpt ut)

Mer information om planen ges av Anna Miettinen, projektchef vid Trafikledsverket, telefon 029 354 3837, fö[email protected]

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid planering av farleder, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen https://vayla.fi/web/sv/dataskyddspolicy.

Trafikledsverket

Julkaistu 24.03.2020