Takaisin

Kungörelse: Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Inkoo, Raasepori, Hanko

Kungörelse: Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Inkoo, Raasepori, Hanko

Julkaistu 24.3.2020
Nähtävilläoloaika: 24.3.2020 - 23.4.2020

Trafikledsverket har utarbetat en järnvägsplan enligt banlagen (110 / 2007): Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Inkoo, Raasepori, Hanko

I järnvägsplanen presenteras elektrifieringen och förbättringen av plankorsningssäkerheten på banavsnittet Hyvinge–Hangö. Banavsnittet är 149 km långt. På banavsnittet finns sammanlagt 72 plankorsningar. Förbättringen av säkerheten vid dem har granskats i planen. För att förbättra säkerheten föreslås att största delen av plankorsningarna avlägsnas eller förbättras med andra åtgärder så att lösningarna är genomförbara och kostnadseffektiva.

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Inkoo, Raasepori, Hanko hålls offentligt framlagd i elektronisk form på Trafikledsverkets webbplats www.vayla.fi/kuulutukset under den tid som anges ovan. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planen har lagts fram den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades (62 a § i förvaltningslagen).

Fastighetsägare och andra sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden påverkas av planen har möjlighet att göra anmärkningar mot planen. Anmärkningarna ska lämnas in till Trafikledsverket på adressen kirjaamo@vayla.fi innan tiden för framläggandet har löpt ut. Till anmärkningen ska fogas ärendets ärendenummer VÄYLÄ/3439/04.01.01/2018. (22 § i banlagen).

Material som hålls framlagt:

Planeringsmaterial https://vayla.sharefile.eu/d-e07044c5562548aa (materialet raderas efter att tiden för framläggandet har löpt ut)

Mer information om planen ges av Anna Miettinen, projektchef vid Trafikledsverket, telefon 029 354 3837, förnamn.efternamn@vayla.fi

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid planering av farleder, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen https://vayla.fi/web/sv/dataskyddspolicy.

Trafikledsverket


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020