Hyppää sisältöön

Kungörelse: Förbättring av kustbanans stabilitet km 69 järnvägsplan, Ingå

Nähtävilläoloaika: 17.09.2020-26.10.2020

Transport- och kommunikationsverket har den 27 augusti 2020 med sitt beslut, ärendenummer TRAFICOM/338307/05.02.03.02/2020, godkänt järnvägsplanen i enlighet med banlagen (110/2007): Förbättring av kustbanans stabilitet km 69 järnvägsplan, Ingå.

Beslutet, handlingarna som ligger till grund för beslutet samt besvärsanvisningen hålls offentligt tillgängliga i elektroniskt format på Trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kuulutukset under den period som anges ovan. Parterna anses ha delfått informationen om att planen har gjorts tillgänglig den sjunde dagen efter publiceringstidpunk-ten för kungörelsen (förvaltningslagen 62 a §).

Material som hålls tillgängligt:
Beslutet (www-version) och handlingarna som ligger till grund för det  (materialet avlägsnas efter att kungörelsetiden har upphört)

Ytterligare information om planen ges av Trafikledsverkets projektchef Erkki Mäkelä, telefon 029 534 3822, [email protected] 

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill ha mer ingående information om dataskyddspolicyn kan du bekanta dig med avsnittet om dataskydd på webbadressen
https://vayla.fi/web/sv/dataskyddspolicy.

Trafikledsverket
 

Julkaistu 23.09.2020