Hyppää sisältöön

Meddelande: Bullerskydd i Esbogård vid Ring III (stamväg 50) och Lappbölevägen (landsväg 1130), Esbo, vägplan

Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar i sitt informationsnät enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och 62 a § i förvaltningslagen en kungörelse som gäller framläggandet av vägplanen som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om ärendet genom offentlig kungörelse, så som det föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen, samt genom att publicera kungörelsen i flera dagstidningar som allmänt ges ut i området. 

Kungörelsen publiceras 20.5.2020 i NTM-centralens informationsnät på https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.  

Kungörelsen finns till påseende 20.5.2020-22.6.2020.

Ytterligare information om planen fås av Kirsi Pätsi, projektchef vid NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 331, e-post [email protected]
Julkaistu 20.05.2020