Takaisin

Kujalan tulevan eritasoliittymän alueelle tulossa koerakenteita

Kujalan tulevan eritasoliittymän alueelle tulossa koerakenteita

Julkaistu 02.11.2017

Vt12 Lahden eteläisen kehätien rakentamiseen liittyvien koerakenteiden – kahden maanvaraisen penkereen – rakentaminen on aloitettu Kujalassa, tulevan eritasoliittymän alueella. Koerakenteet sijoittuvat Vanhanradankadun päästä alkavan ulkoilureitin varrelle metsäalueille. Ulkoilureittiä käyttäviltä toivotaan varovaisuutta työmaa-ajoneuvoja kohdattaessa.

Koepenkereiden rakentaminen aloitettiin viikolla 44 ja rakentamisen arvioitu kesto on noin neljä viikkoa. Koerakenteet ovat pysyviä ja osa tulevaa tierakennetta. Penkereiden pohjapinta-ala on noin 400 m2 ja niiden tavoitekorkeus on 4–6 metriä.

Rakentamisen aikana alueella liikkuu työmaa-ajoneuvoja ja lisäksi puustonpoistoon liittyvää kalustoa. Ulkoilureitti on yhä käytössä koko ajan, ja alueella toimiville urakoitsijoille on kerrottu alueen läpi kulkevasta ulkoilureitistä sekä ohjeistettu ottamaan huomioon alueella liikkuvat ulkoilureitin käyttäjät.

Lisää tietoa suunnitteluun ja aikataulujen laatimiseen

Tulevina kuukausina koerakennepenkereiden painumaa ja siirtymiä mitataan instrumentoinnilla, minkä avulla tutkitaan mahdollisuutta optimoida väylien pohjanvahvistusratkaisuja. Lisäksi mittausten avulla tarkennetaan tietoja penkereiden painuma-ajoista hankkeelle tyypillisissä maaperäolosuhteissa. Saatua tietoa hyödynnetään rakentamisen aikataulujen laadinnassa.

Koerakennepenkereiden kohdilla tehdään lisäksi pohjatutkimuksia, joilla selvitetään maakerrosrajoja, saven leikkauslujuutta ja painumaominaisuuksia sekä rakeisuuksia ja vesipitoisuuksia. Tehtyjä tutkimuksia hyödynnetään myös Aalto-yliopiston tulevassa tutkimusprojektissa.

Jotta koerakenteesta saadaan lähtötietoja suunnitteluratkaisujen valintaan, rakennetaan penkereet jo nyt syksyllä. Tällöin monitorointi päästään aloittamaan ennen talven tuloa ja seurannasta saadaan tarpeeksi tietoa suunnitteluratkaisujen pohjaksi.

Lisätiedot:

Projektijohtaja Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Janne Tikkamäki, Valtari-allianssi, puh. 0400 712 304, janne.tikkamaki@skanska.fi

 

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Tilaa hankkeen uutiskirje

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.