Hyppää sisältöön

Kreosootin käyttö siltojen puurakenteissa päättyy

Julkaistu 13.12.2022

EU-komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1950, jonka mukaan kreosootin käyttö siltojen puurakenteissa päättyy lyhyen siirtymäajan jälkeen. 30.4.2023 alkaen voidaan ainoastaan ratapölkkyjä tai sähkö- tai telejohtojen pylväitä, jotka on käsitelty kreosootilla, saattaa markkinoille.

EU-komission 17.10.2022 julkaistu asetus on luettavissa kokonaisuudessaan täällä: Linkki

Asetuksen voimaantulo tarkoittaa, että kreosootilla käsiteltyjä siltarakenteita ei voi enää 30.4.2023 alkaen saattaa markkinoille. Markkinoille saattamista on suositeltavaa tulkita niin, että sopimus tuotteiden hankkimisesta sekä myös tuotteiden valmistusvaihe pitää olla tehty viimeistään 29.4.2023.

Väylävirastossa on työn alla päivitystyö Eurokoodin soveltamisohje, Puurakenteiden suunnittelu - NCCI 5. Päivityksen yhteydessä pyritään ottamaan huomioon kreosootin käytön päättyminen ja sen aiheuttamat muutokset puusiltoja koskeviin vaatimuksiin ja ohjeisiin.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta