null
null Kouvola-Kotka/Hamina rataosan parannustyöt kesä-lokakuussa 2019

Kouvola-Kotka/Hamina rataosan parannustyöt kesä-lokakuussa 2019

Julkaistu 14.06.2019
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Rataosalla on rakennettu uudet turvalaitteet Kotolahteen ja Mussaloon ja tänä vuonna korvataan Hovinsaaren vanha releasetinlaite. Päällysrakenteen osalta uusitaan Norssalmen ratasillan vesieristykset sekä rakennetaan Hovinsaareen pitkä kohtausraide.

Radan parantamiseen liittyvät työt aiheuttavat erilaisia liikennekatkoja ja haittoja alueella seuraavasti:

 • Juhannuskatkon Norssalmen sillalla, jolloin rautatieliikenne sillan yli keskeytetään perjantain 21.6. 5.00 ja maanantain 24.6. klo 5.00 (72h) väliseksi ajaksi.

 • Uuden vaihteen asennuksen ja siitä johtuvien kaapelisiirtojen vuoksi Mussalossa turvalaitteet ovat pois käytöstä 21.6. klo 18 - 23.6. klo 16 (46h) välisen ajan. Töiden aikana liikennöinti on mahdollista vaihtotyönä Kotolahdesta 2. luokan liikenteenohjausalueelle ”STORA”

 • Hovinsaaren kohtausraide rakennetaan maanantain 29.7.2019 klo 6.00 ja sunnuntain 11.8.2019 klo 23.59 (2 vko) välisenä aikana. Tuolloin pääraide 017 on poissa käytöstä, mutta tavaraliikenne pääsee kulkemaan Hovinsaaren ratapihan läpi Kymistä Mussaloon asti. Henkilöliikenne korvataan katkon ajan bussikuljetuksin. Hovinsaaren alueella on myös paljon kaivuutyöstä aiheutuvaa rekkaliikennettä.

 • Hovinsaaren kohtausraide irrotetaan muusta Hovinsaaren ratapihasta 16.8.2019 20.00 - 21.8.2019 23.59, jolloin Hovinsaaren ja Kotka Tavaran raiteistolla on käyttörajoituksia. Pääraide 017 on kuitenkin tuolloin käytössä.

 • Kotka Tavaran päätyvaihdekuja (V042, V043 ja V044/045) uusitaan 23.8.2019 20.00 - 26.8.2019 4.00. Työn aikana Kotka Tavaraan pääsee vain Kymin päästä, mutta pääraide 017 on kuitenkin tuolloin käytössä.

 • Kotka Tavaran päätyvaihdekuja otetaan käyttöön vasta liikenteenohjauksen järjestelmän käyttöönoton yhteydessä, jonka vuoksi Kotka Hovinsaaren raiteiston palvelutaso laskee tilapäisesti 23.8. - 6.10.2019 väliseksi ajaksi. Kotka Tavaran raiteet 023 - 030 käytössä pussiraiteina ja Kotka Tavaraan pääsee vain Kymin suunnasta ennen uuden turvalaitejärjestelmän käyttöönottoa. Vaihdeyhteydet mahdollistavat kuitenkin Hovinsaaren läpi ajamisen raiteiden 031-034 kautta.

 • Vastaavalla tavalla Kotka Sataman vaihdeyhteys V060 ja V065 välillä on pois käytöstä 26.8. - 5.10.2019 välisen ajan ja vaihdetta V057 voi ajaa vain raiteen 001 kautta.

 • Mussalossa tehtävät turvalaitetestit aiheuttavat rajoitteita tavaraliikenteelle la 24.8.2019 klo 20.00 – su 25.8.2019 klo 12.00

 • Hovinsaaren tulosuunnan vanha Laatikkotehtaan vaihdeyhteys (V310) poistetaan, jonka vuoksi junaliikenne Kymin ja Hovinsaaren välillä keskeytetään 31.8.2019 klo 20.00 -  1.9.2019 klo 12.00 väliseksi ajaksirajoitteita tavaraliikenteelle sekä Kotolahdessa että Mussalossa

 • Hovinsaaren uusi turvalaitejärjestelmä otetaan käyttöön 3.10.-6.10. välisenä aikana. Käyttöönotto aiheuttaa käyttörajoitteita Hovinsaaren ja Kotkan aseman ratapihoille. Erityisesti junaliikenteeseen on rajoitteita seuraavasti: Kotkan Hovinsaaren ratapihan on poissa käytöstä 3.10. klo 17.00 - 4.10. klo 7.00 välillä, vastaavasti Kotkan Aseman raiteet ovat poissa käytöstä 4.10 20.00 - 5.10 6.00. 5.10. 20.20 - 6.10. 7.00 välisenä aikana tehdään lopullinen käyttöönotto. Käytännössä kaikki liikenne koko Kotkan liikennepaikalla on seis. Samassa katkossa päivitetään myös Kymin asetinlaite

  Helmikuussa 2016 hallitus myönsi korjausvelkaohjelman myötä Kouvolan ja Kotkan väliselle rataosuudelle sekä Kotkan ratapihoille merkittäviä summia, yhteensä 27,6 M€. Lisärahaa myönnettiin vielä 12 M€ heinäkuussa Hovinsaaren osalta ns. lisärahoitusohjelmassa.

  Lisätietoa:

  Projektipäällikkö Miia Kari, [email protected], p. 050 472 5216