Hyppää sisältöön

Kouvola–Kotka/Hamina: Tuhannen palan palapeli eli ison ratahankkeen suunnittelu

Julkaistu 8.4.2021

Kun kuuntelee Kouvola-Kotka/Hamina-hankkeen suunnittelupäällikkö Anssi Honkalan Viakon Infra Oy:stä kuvailevan työtään ison ratahankkeen suunnittelun parissa, tulee mieleen lähinnä useamman sadan palan palapeli, jossa muodostettava kuvio vieläpä muuttuu matkan varrella. Onneksi Anssilla on suunnittelusta rutkasti kokemusta.

Suunnittelu ja suunnitteluttaminen astuvat infrarakennushankkeella kuin hankkeella mukaan ensihetkistä lähtien. 

- Suunnittelu tehdään ensimmäisenä. Periaatteessa olen mukana hankkeen aivan loppuun asti, jolloin laaditaan toteutumamallit ja -kuvat. Tehtäväni on toimia hankkeella suunnittelupäällikkönä, ja vastata tilaajan eli Väyläviraston suuntaan ratahankkeen koko suunnittelusta. Käytännön suunnittelutyössä ovat mukana suunnitteluyritykset, mutta koordinoin ja ohjaan tätä työtä, myös maaperätutkimusten ja mittausten osalta. Hankkeen suunnittelu tehdään 3D-mallintamalla ja tietomallipohjaisesti. Kolmiulotteisuus auttaa havainnollistamaan pienetkin yksityiskohdat, Anssi kertoo. 

Turvalaitesuunnitelmia suunnitteluttaa hankkeella Tommi Mäkelä, joka vastaa myös tiiminsä kanssa turvalaitejärjestelmän rakennuttamisesta.

Poikkeuksellinen toimintamalli haastaa ja palkitsee

Anssi pitää Kouvola-Kotka/Hamina-hanketta vaativana mutta samalla antoisana suunnittelukokonaisuutena.

- Hanke koostuu monipuolisista suunnittelutoimeksiannoista, jotka kattavat kaikki ajateltavissa olevat tekniikkalajit. Kaikkea ei toki tarvitse osata tehdä itse, vaan voimme yhdessä Suomen huippuasiantuntijoiden kanssa etsiä parhaat mahdolliset ratkaisut, Anssi kehuu.

Kouvola-Kotka/Hamina-hankkeen suunnittelu on noudattanut tavallisesta poikkeavaa mallia. Yleisesti ottaen rakennushanke etenee lineaarisesti: ensin tarve- ja selvitysvaiheesta yleissuunnitteluun ja ratasuunnitteluun, siitä rakentamissuunnitteluun ja lopulta itse rakentamiseen ja käyttöönottoon. 

- Normaalisti isoissa hankkeissa on voimassa olevat ratasuunnitelmat, joiden perusteella tehdään muun muassa rakentamissuunnitelmat. Kouvola-Kotka/Hamina -hankkeen ainutlaatuinen toimintatapa tarjoaa mahdollisuuden tuottaa hyvä suunnitelmaratkaisuja, kun suunnittelua ja rakentamista tehdään lomittain. Joustavuutta ja ketteryyttä se toki vaatii kaikilta osapuolilta, Anssi toteaa. 

Ratahankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on nostaa radan sallittu akselipaino 25 tonniin. Tällä halutaan osaltaan parantaa tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä. Akselipainon nosto on niin tärkeä asia tavaraliikenteelle, että sen saavuttamista on nopeutettu peräti kahdella vuodella alkuperäisestä hankkeen aikataulusta.

- Perusparannusta vaativat kohteet vaikkapa korjattavien siltojen suhteen ovat kasvaneet merkittävästi. Nämä toimenpiteet on kuitenkin tehtävä, jotta akselipaino saadaan nostettua. Nosto on tarkoitus ottaa rataosuudella käyttöön viimeistään jo 2022, Anssi selittää. 

Ratamaailma poikkeaa suuresti muista väylistä

Anssi painottaa, että ratamaailma poikkeaa liikenteellisesti muista väylämuodoista:

- Esimerkkinä voisin käyttää vaikka hankkeella kokonaan uusittavia viittä siltakohdetta. Näiden rakentaminen aiheuttaa aikamoisen paineen liikenteen ja rakentamisen yhteensovittamiselle. Tiehankkeissa on helpompaa ohjata liikenne vaikka puoleksi vuodeksi kiertoreitille, mutta rataliikenteessä se ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Ratkaisu on se, että rakennamme sillat radan vieressä valmiiksi ja siirrämme ne paikoilleen mahdollisimman häiriöttä pidemmässä liikennekatkossa – puhumme tunneista, emme kuukausista. 

Rakentamiseen liittyvien liikenteellisten ratkaisujen etsiminen tehdään yhteistyössä operaattoreiden ja liikennesuunnittelun kanssa. Anssin toimenkuva vaatiikin paljon yhteistyötä hankkeen sidosryhmien kuten operaattoreiden, liikennesuunnittelun, ELY-keskusten ja kaupunkien ja kuntien kanssa.  

Kahdeksan tärkeää grammaa suojeltavaa

Yksi tärkeä osa suunnittelua on huomioida rakentamisen ympäristövaikutukset. Tänä vuonna uusittavan Tuomijoen ratasillassa asuu pieni lepakkolaji vesisiippa. Vesisiipan pesimäaikana ei tehdä häiriöitä aihe Kuvassa on lepakko siivet kokonaan auki levitettyinä. uttavia toimenpiteitä. Anssi kiittää yleensäkin infrarakennushankkeiden huolellisuutta ympäristöasioiden suhteen.

- Ympäristö huomioidaan mielestäni upealla tavalla. Pieni kahdeksan gramman kaveri vaikuttaa siihen, milloin useita tonneja painava silta siirretään paikalleen, hän hymyilee. 

- Lisäksi rakentamisen vaikutukset pohjavesiin minimoidaan, kasvien siemeniä tallennetaan pankkeihin jotta niitä voidaan istuttaa uudelleen, ja vaikkapa taimenten poikimiskivikkoja ja kutupaikkoja voidaan entistää, hän jatkaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

KOUVOLA-KOTKA/HAMINA-HANKKEEN SUUNNITTELUN NYKYTILANNE

2021 on käynnissä noin 30 eri suunnitteluhanketta. Näistä isoimpia ovat:

  • Kiehuvan alikulkusilta, Tuomijoen ratasilta, Inkeroisten alikulkusilta sekä Keltakankaan alikulkusilta: vanhat sillat puretaan kokonaan ja tilalle rakennetaan uudet. 

  • 5 sillan sekä 5 siltaan liittyvien rakenteiden korjaussuunnittelu on käynnissä.
  • Juurikorven väistöraiteen rakentamissuunnittelu on käynnissä.
  • Tärinä- ja meluselvitysten osalta on meneillään yleissuunnitelman laadinta. Suunnitelmassa selvitetään myös mahdollisia suojaustoimenpiteitä.
  • Viisi laitetilarakennuksen suunnittelua rakennuslupamenettelyineen on käynnissä
  • Viiden seisakkeen rakentamissuunnittelu on käynnistymässä.
  • Kuivatus, routakohteiden sekä 25 tn akselipainojen vaatimien päällysrakennemuutosten suunnittelu on käynnissä.
  • 5 ison pehmeikkökohteen stabiliteettien varmistamisen rakentamissuunnittelu on käynnissä.

 

Tämä juttu on julkaistu Kouvola–Kotka/Hamina -ratahankkeen uutiskirjeessä. Voit liittyä uutiskirjeen jakelulistalle tämän linkin kautta.