Hyppää sisältöön

Kouvola-Kotka-Hamina-ratahanke: lokakuun lopun pitkässä liikennekatkossa edistetään merkittävästi hankkeen töitä

Julkaistu 18.10.2022 11.43

 

Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeen työt aiheuttavat 60 tunnin rataliikennekatkon lokakuun lopussa. Katkon aikana tehdään töitä lähes kaikilla hankkeen osa-alueilla. Keltakankaan uuden alikulkusillan siirto katkaisee maantieyhteyden sillan alla Kenraalintiellä viikonlopun aikana ja sen jälkeen.

Kenraalintie suljetaan Keltakankaan sillan kohdalta sillan siirtotöiden ajaksi 28.10.–4.11.2022. Ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille Hasunmäentien ja Hasunkulmankaaren kautta. Jalankulun ja pyöräilyn reitti kulkee sekin kiertoreittiä.

”Keltakankaan alikulkusilta ja sen kuivatusjärjestelmä uusitaan kokonaan hankkeen osana. Keltakankaan silta on osa isompaa seitsemän sillan kokonaisuutta, jolla edistetään rataosuuden akselipainon noston mahdollisuutta 25 tonniin”, hankkeesta vastaava projektipäällikkö Jarmo Nirhamo Väylävirastosta kertoo.

Lokakuun lopun liikennekatkossa tehtävät muut työt

Viikonloppuna 28.–30.10. pidettävä pitkä, peräti 60 tunnin rataliikennekatko hyödynnetään useammassa kohteessa töiden edistämiseksi.

”Radalla tehtävien töiden ajankohdat pyritään aina suunnittelemaan niin, että niistä on liikenteelle ja matkustajille mahdollisimman vähän haittaa. Rataliikennekatkot ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta tarvittavat työt saadaan suoritettua”, Nirhamo selittää.

Liikennekatkon töihin kuuluvat myös kolmen ratarummun uusiminen, Suurivuoren tunnelin suuaukon ruiskubetonisalaojan rakentaminen, turvalaitetöihin liittyvät kaapelointityöt ja elementtiasennukset Inkeroisissa, päällysrakennetyöt Inkeroisten ratapihalla, vetoraiteeseen liittyvät työt niin ikään Inkeroisissa sekä siltakokonaisuuteen kuuluvan Kyminlinnan alikulkusillan vesieristystyöt. Juurikorvessa poistetaan katkossa vanhat V002 ja V004 vaihteet. Sähkörata- ja vahvavirtatöitä tehdään Kymissä, Juurikorvessa, Keltakankaalla, Inkeroisissa ja Osolankoskella.

 

Liite: Liikennejärjestelyt Keltakankaan alikulkusillan kohdalla Kenraalintiellä sillan siirron aikana

Lisätietoja:

Jarmo Nirhamo, hankkeesta vastaava projektipäällikkö, Väylävirasto p. 0295 534 3596, [email protected]

Antti Snirvi, työmaapäällikkö, Destia, p. 041 731 5114, [email protected]

 

Seuraa hanketta netissä: https://vayla.fi/kouvola-kotka-hamina

Seuraa hanketta Facebookissa: https://www.facebook.com/kouvolakotkahaminarata

 

Kouvola-Kotka/Hamina -hankkeen tavoitteena on parantaa liikennöinnin täsmällisyyttä ja nostaa rataosan kapasiteettia. Hanke tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen muun muassa nostamalla radan akselipainoa 25 tonniin. Rakentaminen on käynnistynyt 2020 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis 2025.

Liitteet