Hyppää sisältöön

Kouvola-Kotka-Hamina-ratahanke: Inkeroisten liikennepaikan rakennustyöt alkavat keväällä 2022

Julkaistu 30.11.2021 9.45

 

Inkeroisten liikennepaikan urakoissa uusitaan Inkeroisten alikulkusilta, lisäksi asema-alue muokataan vastaamaan nykyvaatimuksia muun muassa esteettömyyden osalta. Rakennustyöt vaikuttavat alueella liikkumiseen maaliskuun 2022 alusta lähtien.

Inkeroisten alikulkusillan uusiminen on osa Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeella tehtäviä junien sallittujen akselipainojen nostoon tähtääviä töitä. Sillan ali kulkeva tieyhteys suljetaan maaliskuun 2022 alusta elokuun loppuun asti päätiellä 354, kun rakentaminen alkaa. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitti pyritään pitämään auki rakentamisen aikana. Suunnitelmia täsmennetään vielä liikennejärjestelyiden osalta.

Uuden alikulkusillan rakentaminen tehdään vaiheittain

Inkeroisten uusi alikulkusilta rakennetaan kahtena erillisenä lohkona nykyisen sillan molemmin puolin sillan sivuilla. Valmiit siltalohkot siirretään paikoilleen siirtokatkoissa. Länsipuolen siltalohko on tarkoitus siirtää kesäkuun puoleenväliin mennessä ja itäpuoli heinäkuun loppuun mennessä. Rakentamisen jaksottaminen pitää liikennekatkot lyhempinä, jolloin vaikutus rataliikenteeseen on pienempi.

Sillan rakentamisen lisäksi sillan alla kulkevaa tietä muokataan:

"Jotta alikulkusillalle saadaan riittävä alikulkukorkeus, joudumme siirtämään tien tasausta alemmas. Sillan alle on tulossa täysin uusi tierakenne 200 metrin matkalta. Tiedossa on siis louhintatöitä ja sen myötä melua lähiympäristöön", kertoo apulaisjohtaja ja Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeesta vastaava projektipäällikkö Miia Kari Väylävirastosta. 

Hankkeessa uusitaan myös ratapihan turvalaitteet ja uusitaan sähköratarakenteita.

Asema-alue ja matkustajalaiturit rakennetaan esteettömiksi

Uudet matkustajalaiturit otetaan käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä. Uusien laitureiden rakennustöiden aikana Inkeroisissa on käytössä lyhennetyt henkilöliikenteen laiturit nykyisellä paikalla.

Uusi, esteetön reitti tulee kulkemaan uusittavan alikulkusillan kautta. Esteetön reitti on myös pyörätuolilla liikkuville esteetön muun muassa luiskakaltevuuksien osalta. Valaistus rakennetaan koko esteettömälle reitille laituri- ja pysäköintialueen lisäksi. Esteettömässä reitissä huomioidaan näkövammaisten liikkumisen edellytykset laiturilta toiselle esimerkiksi pistekirjoitusopasteiden ja ohjaavien uralaatoitusten avulla. Matkustajalaiturit rakennetaan korkeina, junaan nousemisen helpottamiseksi. Urakkaan kuuluu myös odotuskatosten rakentaminen ja kuulutusjärjestelmien uusiminen. Saattopysäköinti tulee sijoittumaan nykyisen pysäköintialueen kohdalle.

Inkeroisten asema-alueen ja Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeen muiden kohteiden rakentaminen vuonna 2022 vaikuttaa matkustajaliikenteeseen huhtikuusta marraskuuhun 2022. Tällä ajanjaksolla päivisin kulkevia junavuoroja perutaan töiden mahdollistamiseksi.  Rakentamisen ajoittaminen pääasiassa päiväsaikaan rauhoittaa illat ja yöt rakentamisen aiheuttamalta melulta koko hankealueella Kouvolasta Kotkaan ja Haminaan.

Inkeroisten asema-alueella on jatkossa turvallisempi liikkua

Urakan valmistuttua alueella on turvallisempaa liikkua, kun kulkuyhteys laiturilta toiselle kulkee uuden alikulkusillan kautta. Junaraiteiden väliin asennetaan aidat estämään vaaralliset raiteiden ylitykset. 

"Junien kulkunopeus Inkeroisten kohdalla nousee. Muutokset asema-alueella liikkumiseen onkin tehty turvallisuus edellä", Kari painottaa. 


Lisätietoja Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeesta: Miia Kari, apulaisjohtaja ja hankkeesta vastaava projektipäällikkö, p. 0295 343 111, [email protected] 

Seuraa hanketta netissä: https://vayla.fi/kouvola-kotka-hamina 

Seuraa hanketta Facebookissa: https://www.facebook.com/kouvolakotkahaminarata  

 

Kouvola-Kotka/Hamina -hankkeen tavoitteena on parantaa liikennöinnin täsmällisyyttä ja nostaa rataosan kapasiteettia. Hanke tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen muun muassa nostamalla radan akselipainoa 25 tonniin. Rakentaminen on käynnistynyt 2020 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis 2025.