Hyppää sisältöön

Kouvola-Kotka-Hamina-ratahanke: hankkeen vilkkain rakennusvuosi on käynnissä

Julkaistu 28.4.2022 11.37

 

Kouvola-Kotka/Hamina-hankkeen uusi rakennuskausi on käynnissä, ja luvassa on kiireinen vuosi.  Hanke muun muassa korjaa tai uusii seitsemän rautatiesiltaa. Siltojen ohella toinen iso kokonaisuus on Inkeroisten liikennepaikalla tehtävät työt, joihin kuuluu myös uuden alikulkusillan rakentaminen.

Hanke sai alkukeväästä valmiiksi Mussalon syväsatamaa palvelevan Kotolahden ratapihan laajennustyöt.  Ratapihaa laajennettiin viidellä uudella raiteella vaihteineen ja toteutettiin laajennukseen liittyvät turvalaite-, sähkörata- ja vahvavirtatyöt. Laajennusosa otettiin käyttöön 13.3.

Suuri osa siltakohteista on käynnistetty

Siltakohteet on niputettu yhdeksi kokonaisuudeksi.

"Siltoihin kohdistuvilla toimenpiteillä edistetään hankkeen tavoitetta nostaa rataosuuden akselipainoa 25 tonniin. Akselipainon nosto on yksi hankkeen merkittävimmistä tavoitteista, johon tullaan pääsemään kuluvan vuoden loppuun mennessä", hankkeen projektipäällikkö Jarmo Nirhamo Väylävirastosta kertoo.

Siltaurakkaan kuuluvat Keltakankaan alikulkusilta, Myllykosken alikulkusilta, Myllyojan ratasilta, Osolankosken ratasilta, Kyminlinnan alikulkusilta, Lainekadun alikulkusilta ja Tökkärin ratasilta. Työt on jo käynnistetty Keltakankaalla, Myllykoskella, Myllojalla ja Osolankoskella. Loput siltatyömaat käynnistyvät kesällä.

Inkeroisten liikennepaikan työt käynnistettiin maaliskuussa

Inkeroisten alikulkusillan uusiminen on sekin osa akselipainon nostoon tähtääviä töitä. Lisäksi asema-alue muokataan vastaamaan nykyvaatimuksia muun muassa esteettömyyden osalta, ja sähköratarakenteita ja ratapihan valaistusta uusitaan tänä vuonna.

Vuoden 2022 aikana jatketaan viime vuonna aloitettua turvalaitteiden uusimista. Turvalaiteurakka valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2023. 

Hankkeen perusparannusosuuteen kuuluvaa radan päällysrakenteen uusimista tehdään tänä vuonna Inkeroisissa sekä Ojamaa–Myllykoski-välillä.

 

Lisätietoja: Jarmo Nirhamo, hankkeesta vastaava projektipäällikkö, Väylävirasto p. 0295 534 3596, [email protected]

Liite: Infograafi vuoden 2022 aikana tehtävistä töistä

 

Seuraa hanketta netissä: https://vayla.fi/kouvola-kotka-hamina

Seuraa hanketta Facebookissa: https://www.facebook.com/kouvolakotkahaminarata

 

Kouvola-Kotka/Hamina -hankkeen tavoitteena on parantaa liikennöinnin täsmällisyyttä ja nostaa rataosan kapasiteettia. Hanke tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen muun muassa nostamalla radan akselipainoa 25 tonniin. Rakentaminen on käynnistynyt 2020 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis 2025.

Liitteet