Hyppää sisältöön

Kouvola–Kotka/Hamina: Inkeroisten liikennepaikan muodonmuutos alkaa keväällä 2022

Julkaistu 17.12.2021

Inkeroisten liikennepaikan urakoissa uusitaan Inkeroisten alikulkusilta, lisäksi asema-alue muokataan vastaamaan nykyvaatimuksia muun muassa esteettömyyden osalta. Inkeroisten alikulkusillan uusiminen on osa ratahankkeella tehtäviä junien sallittujen akselipainon nostoon tähtääviä töitä. Hankkeessa uusitaan myös ratapihan turvalaitteet 2022–2023 ja uusitaan sähköratarakenteita vuonna 2022. Rakennustyöt vaikuttavat alueella liikkumiseen maaliskuun 2022 alusta lähtien.

Inkeroisten uusi alikulkusilta rakennetaan vaiheittain liikennehaittojen minimoimiseksi. Silta rakennetaan kahtena erillisenä lohkona nykyisen sillan molemmin puolin sillan sivuilla. Valmiit siltalohkot siirretään paikoilleen siirtokatkoissa. Länsipuolen siltalohko on tarkoitus siirtää kesäkuun puoleenväliin mennessä ja itäpuoli heinäkuun loppuun mennessä. 

"Rakentamisen jaksottaminen pitää liikennekatkot lyhempinä, jolloin vaikutus rataliikenteeseenkin on pienempi", selittää ratahankkeella rakennuttajana toimiva Pekka Lindqvist RATAs Infra Oy:stä.

Vanhan sillan purku on vaativa ja aikaa vievä työvaihe. Silta sahataan kokonaan halki, jotta se voidaan purkaa kahdessa osassa.

"Sillan kansi on noin kaksi metriä paksu, eli rakenne on poikkeuksellisen kookas, sanoo hankkeen suunnittelupäällikkö Anssi Honkala Viakon Infra Oy:stä.

Siltojen perustamistapaa valittaessa maaperää on tutkittu hyvin tarkkaan ja kuvattu kallionäyttein. Tulosten perusteella perustamistyöt on päädytty tekemään isoilla porapaaluilla.
Sillan rakentamisen lisäksi sillan alla kulkevaa tietä muokataan:

"Jotta alikulkusillalle saadaan riittävä alikulkukorkeus, joudumme muuttamaan tien tasausta alemmas. Sillan alle on tulossa täysin uusi tierakenne 200 metrin matkalta. Tiedossa on siis muun muassa louhintatöitä ja sen myötä jonkin verran melua lähiympäristöön", Anssi kertoo. 

Asema-alue ja matkustajalaiturit rakennetaan esteettömiksi

Uudet matkustajalaiturit otetaan käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä. Uusien laitureiden rakennustöiden aikana Inkeroisissa on käytössä lyhennetyt henkilöliikenteen laiturit nykyisellä paikalla.

"Uusi, esteetön reitti itäpuolen laiturilta välilaiturille tulee kulkemaan uusittavan alikulkusillan kautta. Esteetön reitti on myös pyörätuolilla liikkuville esteetön ja määräysten mukainen muun muassa luiskakaltevuuksien osalta. Valaistus rakennetaan koko esteettömälle reitille. Esteettömässä reitissä huomioidaan näkövammaisten liikkumisen edellytykset laiturilta toiselle esimerkiksi pistekirjoitusopasteiden ja ohjaavien uralaatoitusten avulla. Matkustajalaiturit rakennetaan korkeina junaan nousemisen helpottamiseksi. Hankkeeseen kuuluu myös odotuskatosten rakentaminen ja kuulutusjärjestelmien uusiminen. Saattopysäköinti tulee sijoittumaan nykyisen pysäköintialueen kohdalle asemarakennuksen viereen", Pekka kertoo suunnitelmista.

Rakentamisen vaikutukset alueen liikenteeseen

Inkeroisten asema-alueen ja Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeen muiden kohteiden rakentaminen vuonna 2022 vaikuttaa matkustajaliikenteeseen huhtikuusta marraskuuhun 2022. Tällä ajanjaksolla päivisin kulkevia junavuoroja perutaan töiden mahdollistamiseksi. Rakentamisen ajoittaminen pääasiassa päiväsaikaan rauhoittaa illat ja yöt rakentamisen aiheuttamalta melulta koko hankealueella Kouvolasta Kotkaan ja Haminaan. 

Inkeroisten alikulkusillan ali kulkeva tieyhteys suljetaan alustavan tiedon mukaan maaliskuun 2022 alusta lokakuun loppuun asti päätiellä 354, kun rakentaminen alkaa. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitti pyritään pitämään auki rakentamisen aikana. Suunnitelmia täsmennetään vielä liikennejärjestelyiden osalta. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitti pyritään pitämään auki rakentamisen aikana. Suunnitelmia täsmennetään vielä liikennejärjestelyiden osalta. 

Ratapihan toimintaa tehostetaan rakentamalla vetoraide 

Inkeroisten alueen urakoihin kuuluu myös vetoraiteen uusiminen. Pidemmän vetoraiteen rakentamisella on iso merkitys ratapihan toiminnalle.

"Inkeroisten uusittavasta sillasta Kotkan suuntaan päin rakennetaan noin 500 metrin mittainen raide ratapihan toimintoja tehostamaan", Pekka kertoo.

Inkeroisten asema-alueella on jatkossa turvallisempi liikkua

Vuoden 2022 töiden valmistumisen myötä tulee junien kulkunopeus Inkeroisten kohdalla nousemaan. Muutokset asema-alueella liikkumiseen onkin tehty turvallisuus edellä. Alueella on jatkossa turvallisempaa liikkua, kun kulkuyhteys laiturilta toiselle kulkee uuden alikulkusillan kautta. Junaraiteiden väliin asennetaan aidat estämään vaaralliset raiteiden ylitykset. 

 

Tämä juttu on julkaistu osana Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeen uutiskirjettä. Liity uutiskirjeen postituslistalle klikkaamalla seuraavaa linkkiä: liity postituslistalle.