null
null Koulureitit tutuksi oppimispelin avulla

Koulureitit tutuksi oppimispelin avulla

Julkaistu 21.12.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Lentäjät viettävät koulutuksensa aikana lukemattomia tunteja lentosimulaattorissa harjoittelemassa tositilanteita. Miten koulu-uraansa aloitteleva lapsi voisi puolestaan treenata koulureitin kulkemista? Mervi Kleimolalla, Katri Rantasella ja Niina Rinkisellä on tähän ratkaisu.

Oppimispeli on tukena arkireitteihin tutustumisessa

Turvallisesti perille on oppimispelisovellus koulunsa aloittaville lapsille koulureittien ja muiden reittien harjoitteluun sekä liikennetilanteiden ja liikenneturvallisuuden opetteluun.

 ”Tarkoituksena ei ole korvata vanhempien kanssa tehtävää fyysistä harjoittelua, että kuljetaan fyysisesti sitä reittiä, vaan toimia sen tukena kotoa käsin, lisäharjoitteluna”, korostaa Niina Rinkinen, Laurean ammattikorkeakoulusta Tulevaisuuden johtamisen ja asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan ylemmän AMK-tutkinnon koulutusohjelmasta yhdessä Kleimolan ja Rantasen kanssa tänä syksynä valmistunut tradenomi (YAMK).

Yhdessä Mervi Kleimolan ja Katri Rantasen kanssa Rinkinen kehitti opinnäytetyönään koululaisille oppimispelikonseptin reittien harjoittelemiseen.

Kiitelty konsepti sai alkunsa kurssityönä

 ”Kaikki sai alkunsa syksyllä 2016 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu -opintojaksolla, jossa yhtenä jaksotehtävänä oli suunnitella avointa dataa hyödyntävä digitaalinen palvelukonsepti. Lähdimme miettimään, että mikä olisi ajankohtainen juttu ja mikä meitä kiinnostaisi. Oli syksy ja koulut olivat alkaneet, ja ekaluokkalaisia oli paljon liikenteessä”, Katri Rantanen kertoo.

Tästä syntyi ajatus, että voisiko avoimen datan avulla lähteä parantamaan liikenneturvallisuutta.

”Vantaan kaupunki kävi myös esittelemässä jaksotehtävän aiheita, joihin he toivoivat ratkaisuja. Yksi aiheista oli 3D-kaupunkimallit, että voisiko niitä hyödyntämällä tuottaa kansalaisia hyödyttäviä palveluja. Siihen aiheeseen me tartuimme”, Rinkinen toteaa.

Avoimella datalla kohti parempaa liikenneturvallisuutta

Turvallisesti perille -peli hyödyntää useampaa avointa tietoaineistoa kuten kaupunkien 3D-malleja sekä dataa säätilojen vaihtelusta ja liikennemääristä. Avoimella datalla pelimaailmasta saadaan mahdollisimman realistinen, kun esimerkiksi reitin varrella sijaitsevat suojatiet, liikennevalot ja bussipysäkit pystytään sijoittamaan oppimisympäristöön.

Yksi Turvallisesti perille -oppimispelin keskeisistä tietovarannoista on Digiroad.

Digiroadin tietolajeista hyödynnetään väylägeometrian lisäksi muun muassa nopeusrajoituksia, joukkoliikennepysäkkejä, liikennevaloja sekä suojateitä.

 ”Kaiken perusta on tie- ja katuverkko. Kaikki muu on hyvää lisää siihen, jotta sovellus saadaan sellaiseksi, että se hyödyttää lasta liikennetilanteiden harjoittelussa. Jos meillä olisi vain tieverkko, jossa ei olisi suojateitä eikä liikennevaloja, niin se olisi aika raakaversio harjoitteluun”, toteaa Rinkinen.

Lapset vahvasti mukana suunnittelussa

Loppukäyttäjiä on osallistettu konseptin kehittämiseen alusta lähtien, ja kehitystyötä on säestänyt palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti käyttäjien todelliset tarpeet ja tottumukset.

Lapset ovat olleet alusta alkaen vahvasti mukana pelin suunnittelussa. Lapsille järjestettiin työpaja, jossa he saivat pelata pelin pohjaksi suunniteltua Minecraftia. ”Saimme kuitenkin selville, että lapset eivät pidä Minecraftin pelimaailmaa riittävän todentuntuisena, joten sen takia päädyimme siihen, että pohjana pelissä toimisivat 3D-kaupunkimallit”, Rantanen kertoo.

”Kävimme myös eräällä ala-asteen ensimmäisellä luokalla pitämässä työpajan liikennetilannekuviin liittyen. Oppilaat merkitsivät kuviin, mitä tilanteessa pitää huomioida. Saimme sitä kautta mielenkiintoisia tuloksia siitä, miten hyvin lapset oikeasti hahmottavat tällaiset tilanteet, missä on vaikkapa näkyvillä useampaa huomioitavaa asiaa”, Rinkinen kertoo.

Lasten lisäksi myös vanhempia, opettajia sekä avoimen datan asiantuntijoita on osallistettu konseptin kehittämiseen. Konseptia on testattu ja hiottu muun muassa Cambridge Venture Campissa keväällä 2017, joka on Laurean Entrepreneurship Societyn ja Cambridgen yliopiston yhteistyössä järjestämä yrittäjyysvalmennuskoulutus. Turvallisesti perille -konsepti valittiin mukaan valmennukseen yhdessä seitsemän muun konsepti-idean kanssa 50 hakijan joukosta. Cambridge Venture Campia edelsi Laurean sisäisen WeLive -suunnittelukilpailun voitto vuoden 2016 lopussa.

Yhteistyökumppaneita ja pilottikouluja etsitään

Turvallisesti perille -oppimispelisovelluskonsepti on vastaanottanut laajalti kiitosta ja kiinnostusta. Marraskuussa Kleimola, Rantanen ja Rinkinen olivat Slushissa verkostoitumassa. Konseptin saama positiivisen vastaanoton laajuus yllätti, ja myös suurien toimijoiden mielenkiinto heräsi.

”Slushissa tapasimme mahdollisia yhteistyökumppaneita ja sijoittajia. Nyt on neuvotteluja käynnissä, ja olemme avoimia kaikenlaisille yhteydenotoille ja mahdollisille co-branding -partnereille”, Rantanen kertoo.

”Tällä hetkellä neuvotteluissa on mukana teknisiä ratkaisuja tuottavia yrityksiä. Lisäksi kiinnostuneiden sijoittajatahojen kanssa tapaamme lähiaikoina. Olemme kyllä erittäin toiveikkaita. Etsimme mukaan myös pilottikouluja, ensisijaisesti pääkaupunkiseudun alueelta”, Rinkinen ja Kleimola mainitsevat.

Lisätietoja:
Niina Rinkinen 050 465 4478
Mervi Kleimola 044 589 2999 [email protected]
Katri Rantanen 045 674 6148

 

Digiroadin etusivulle