Hyppää sisältöön

Korjausliikkeistä huolimatta Lahden Uudenmaankadun parannustyöt eivät tule valmistumaan suunnitellusti

Julkaistu 03.09.2019

Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen myöhästyy aiottua enemmän aikataulusta. Työt etenevät, mutta tarkka valmistumisaikataulu on vielä auki. Urakan myöhästyminen ei vaikuta hankkeen kustannusarvioon eikä Lahden eteläisen kehätien valmistumisen aikatauluun.

Maantietä 167, eli Lahden eteläistä sisääntulotietä, parannetaan leventämällä Uudenmaankatu nelikaistaiseksi Renkomäen ja Launeen välillä. Nykyisen ajoradan itäpuolelle on rakennettu toinen ajorata noin 3,2 kilometrin matkalle.

”Haasteet Uudenmaankadun parannustöiden valmistumisen kanssa ovat jatkuneet kesän yli siitä huolimatta, että olemme aktiivisesti yhteistyössä urakoitsijan kanssa pyrkineet edistämään työn valmistumista,” kertoo projektipäällikkö Janne Wikström Väylältä.

Urakkaa toteuttava Suomen Maastorakentajat jäi omasta toteutusaikataulustaan jälkeen vuoden 2018 töiden osalta. Keväällä 2019 urakoitsija reagoi haasteeseen ja aikatauluviiveeseen vaihtamalla urakasta vastuussa olevat henkilönsä sekä lisäämällä työnjohto- sekä toteutusresurssejaan.

Korjausliikkeistä huolimatta takamatka on ollut liian suuri, eikä urakka valmistunut aikataulussa. Työmaalla on jouduttu korjaamaan työvirheen vuoksi mm. Hankaankadun risteyssillan vesieristettä.

Suomen Maastorakentajat Oy:n toimitusjohtaja Markku Nissinen on pahoillaan tienkäyttäjille työmaan keskeneräisyydestä aiheutuvasta haitasta. ”Pyrimme parhailla resursseillamme saamaan työmaan valmiiksi mahdollisimman pian.”

Osa töistä siirtyy kesälle 2020

Uudenmaankadun töiden osalta pääpaino on kaikkien väylien – niin ajo kuin kävelyn ja pyöräilyn väylien - käyttöön saaminen täydellä kaistakapasiteetilla. Tarkempi valmistumisaikataulu on vielä auki ja osa viimeistelytöistä sekä viimeiset kivimastiksiasfaltti-päällystetyöt tulevat siirtymään kesälle 2020. Kivimastiksiasfaltti, toisin sanoen SMA päällyste, on kestävää ja sitä käytetään yleensä kulutuskerroksena vilkkaasti liikennöidyillä teillä.

Uudenmaankadun aikataulu ei vaikuta kehätien valmistumiseen

Uudenmaankadun parantamisen aikatauluviive ei vaikuta Vt 12 Lahden eteläisen kehätien valmistumiseen.

”Kehätien tavoiteaikatauluun tai koko hankekokonaisuuden kustannusarvioon viiveellä ei ole vaikutusta”, sanoo projektipäällikkö Janne Wikström Väylältä.

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö, Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Janne Wikström, Väylä, puh. 029 534 3600, [email protected]

Toimitusjohtaja Markku Nissinen, Suomen Maastorakentajat, puh. 044 782 3651, [email protected]  

Seuraa hanketta:
www.vayla.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke
www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.