Hyppää sisältöön

Koonti vanhoista taitorakenneuutisista

Julkaistu 2.10.2019

Tähän juttuun on koottu aikaisempia taitorakenteita koskevia uutisia.

Taitorakenteiden tarkastajakurssi järjestetään talven ja kevään 2019 aikana

Kurssilla koulutetaan tarkastajia kolmeen eri rakenneluokkaan:

  • Sillantarkastaja
  • Vesirakenteiden tarkastaja (laiturit, kiinteät merimerkit, sulut)
  • Tunnelitarkastaja (tunnelit ja kallioleikkaukset)

Sama henkilö voi saada pätevyyden yhdestä kolmeen rakenneluokkaan.

Lue lisää: vayla.fi/tarkastajakurssi

Liikenneviraston siltakonsulttipäivä 12.11.2018

Messukeskuksessa pidettiin sillan suunnittelijoille ja rakennuttajakonsulteille tarkoitettu siltakonsulttipäivä 12.11.2018. Alla linkit esitettyyn aineistoon:

 

Uusimmat SILKO-ohjeet:

1 Yleiset laatuvaatimukset
1.101   SILKO-ohjeet, ohjeiston käyttö, ohjeprosessi, rakenne ja laatiminen (1/2019)
1.302 Rakenteelliset korjaukset (3/2018)
1.601 Sillan ja siltapaikan kuivatus (3/2018)
1.801 Vedeneristykset (3/2018)

2 Työkohtaiset laatuvaatimukset
2.511 Betonin verhoaminen kivellä (4/2018)
2.732 Päällysteen ja betonirakenteen välisen sauman tiivistäminen (3/2018)
2.811 Vedenerityksen uusiminen kermieristyksenä (3/2018)
2.812 Vedeneristyksen uusiminen mastiksierityksenä (3/2018)
2.813 Vedeneristyksen uusiminen nestemäisenä levitettävänä eristyksenä (3/2018)
2.831 Vedeneristyksen paikkaaminen (3/2018)

3 Voimassa olevien SILKO-ohjeiden luettelo.
Tuotetaulukoita on päivitetty tilanteen mukaan.
3.251 Töherrysten estoaineet ja kemialliset pinnanpuhdistusaineet sekä öljyn- ja kasvunpoistoaineet
3.511 Kivitarvikkeet
3.731 Saumausmassat
3.814 Mastiksieristysrakenteet

Täältä voit käydä lukemassa SILKO-ohjeet

 

Metsämäentien ylikulkusillan rakentaminen

 

Lataa tästä video Metsämäentien ylikulkusillan rakentamisesta (3,7 Gt)

Taitorakennerekisteri otetaan käyttöön 22.2.2017

Uusi Taitorakennerekisteri on taitorakenteiden perustietovarasto. Se sisältää hallinnollisten ja rakenteellisten tietojen lisäksi mm. vaurio- ja kuntotietoa silloista, tunneleista, rautatierummuista, merimerkeistä, tie- ja yhteysaluslaitureista sekä kanavarakenteista. Jatkossa järjestelmän tietosisältö tulee laajenemaan myös muihin taitorakenteisiin. Liikenneviraston omistamien kohteiden lisäksi rekisteristä löytyy myös kuntien omistamien rakenteiden tietoja.

Taitorakennerekisteri palvelee mm. Liikenneviraston, ELY-keskusten ja kuntien asiantuntijoita sekä palveluntuottajia. Liikennevirasto myöntää käyttöoikeudet hakemusten perusteella. Tietojen ylläpito edellyttää koulutuksen suorittamista hyväksytysti.

Uuden järjestelmän myötä Siltarekisteri poistuu käytöstä.

Taitorakennetietoa tullaan julkaisemaan kevään aikana myös avoimena datana.

Tämä projekti kuuluu Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen osahankkeeseen kolme (Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen).

Lisätietoja:
Järjestelmävastaava, käyttöoikeudet ja koulutukset: Heikki Myllymäki, p. 029 534 3523
Taitorakenteiden tarkastustoiminta: Markku Äijälä, p. 029 534 3627
Projektipäällikkö: Mika Stenmark, p. 029 534 3531
Sähköpostit: [email protected] 

Päivitämme tietoja ja kuulumisia Väylän Taitorakennerekisteri -sivulle. Löydätte sieltä myös linkit järjestelmän tuotanto- ja testiympäristöön sekä esittely- ja koulutusmateriaalit.

Taitorakenteiden tehostetut betonin laadunvarmistustoimenpiteet:

Päätös 18.11.2016

Liikenneviraston eurokoodin soveltamisohje "Teräs- ja liittorakenteiden suunnittelu – NCCI 4" on julkaistu

"Soveltamisohje NCCI 4" on laadittu yleisesti Suomessa käytettyä liittopalkkisiltatyyppiä silmällä pitäen. Tarkoituksena on koota teräs- ja liittosiltojen suunnittelussa tarvittava tieto yksiin kansiin siten, että teräs- ja liittosiltojen suunnittelija löytää helposti eurokoodeista tarvitsemansa kaavat, taulukot ja kuvat.

Soveltamisohje on tarkoitettu pienten ja keskisuurten tavanomaisten siltojen (sillan kokonaismitta < 200 m) eurokoodin mukaiseen suunnitteluun. Erikoissilloille (esim. köysisillat) ja pidemmille silloille voidaan tätä soveltamisohjetta käyttää Liikenneviraston hankekohtaisten lisämääräysten kanssa. Eurokoodeja ja niihin liittyviä Liikenneviraston soveltamisohjeita voidaan käyttää myös korjauskohteissa, mikäli se on tarkoituksenmukaista.

Soveltamisohjeen voit ladata seuraavasta osoitteesta: http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2016-27_ncci4_web.pdf

Liikenneviraston teräsrakenteiden pintakäsittelyä koskevat SILKO-ohjeet 1.351 ja 3.351 on julkaistu

SILKO 1.351 sisältää yleisohjeet teräsrakenteiden pintakäsittelystä ja erityisesti korjausmaalauksista. Ohjeessa 3.351 on esitetty Liikenneviraston uusi maalausjärjestelmien luokitus ja maalausjärjestelmien hyväksyntämenettelyt. Ohjeeseen 3.351 liittyy erillinen taulukko, josta löytyy päivitetty tilanne hyväksytyistä maalausjärjestelmistä toimittajatietoineen.

Ohje 3.352 tullaan päivittämään lähiviikkojen aikana ja siinä esitetään vanhat käytöstä poistuneet maalausjärjestelmät. Näitä maalausjärjestelmiä voi vielä käyttää tarvittaessa paikkausmaalauskohteissa, mutta uudis- ja uusintamaalausten järjestelmät tulee valita SILKO 3.351:n mukaisesti.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.