Hyppää sisältöön

Kontiomäki–Pesiökylä-radan toinen päällysrakenneurakka on alkanut Paltamossa, työt etenevät kesän aikana Suomussalmen suuntaan

Julkaistu 29.6.2022 12.36

 

Väyläviraston Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannushankkeessa uusitaan radan päällysrakenne koko rataosalla, yhteensä noin 70 kilometrin matkalta.  Hankkeen ensimmäisessä urakassa uusittiin päällysrakennetta noin 10 kilometrin verran Ristijärvellä. Hanke on edennyt nyt toiseen vaiheeseen, jossa uusitaan loput rataosan päällysrakenteesta. Tänä vuonna päällysrakennetta perusparannetaan noin 60 kilometrin matkalta. Työt ovat jo alkaneet Paltamossa, josta urakka etenee Suomussalmen suuntaan. Rakennustöitä jatketaan lokakuulle saakka.

Kontiomäki-Pesiökylä-radan perusparannushankkeessa uusitaan koko rataosan päällysrakenne, sisältäen radan tukikerroksen, ratapölkyt sekä kiskot. Lisäksi radalla parannetaan kuivatusta ja vaihdetaan maamassoja tarvittavissa kohdissa. ”Päällysrakenneurakka on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä perusparannettiin rataa Ristijärvellä noin 10 kilometrin matkalta vuonna 2021. Tänä kesänä toteutetaan perusparannusurakan toinen osa, jossa parannetaan rataosan päällysrakenne muilta osin, noin 60 kilometrin matkalta”, kertoo projektipäällikkö Vesa Pakarinen Väylävirastosta.

Tänä vuonna päällysrakenteen vaihtamiseen liittyvät työt alkoivat Paltamon Kontiomäestä kesäkuussa. Urakka etenee Ristijärvelle heinäkuun alkupuolella, ja Hyrynsalmella töitä tehdään heinä-elokuun aikana. Urakka etenee Suomussalmen Pesiökylään elokuun lopulla, jossa työt jatkuvat lokakuuhun saakka. Päällysrakenneurakan toteuttaa Destia Rail Oy.

”Päällysrakenneurakka on perusparannushankkeen suuritöisin osuus. Sen lisäksi radan läheisyydessä tehdään myös muita valmistelevia töitä, kuten varastokenttien rakentamista, ratapölkkyjen jakamista, siltarumpujen uusimista ja kallioleikkauksia”, kertoo projektipäällikkö Kari Nevala Destia Rail Oy:stä.

Rataosan tasoristeyksiä joudutaan sulkemaan lyhyiksi ajoiksi urakan edetessä. Urakoitsija tiedottaa tienkäyttäjiä tasoristeysten tilapäisistä sulkemisista teiden risteyksiin sijoitetuilla tiedotteilla.

Lisätiedot:

Vesa Pakarinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3149, [email protected]

Kari Nevala, projektipäällikkö, Destia Rail Oy, puh. 040 9000 663, [email protected]

Lisää hankkeesta:

https://vayla.fi/kontiomaki-pesiokyla

Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannus -hanke sijoittuu Kainuun maakuntaan Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueelle. Rata palvelee metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken alueilta pääasiassa Kaakkois-Suomen ja Perämeren rannikon tuotantolaitoksille. Hankkeessa perusparannetaan rataa noin 70 kilometrin osuudelta, laajennetaan Kontiomäen raakapuunkuormauspaikkaa, rakennetaan uusi raakapuunkuormauspaikka Pesiökylään sekä parannetaan tieyhteyksiä kuormauspaikoille. Hanke valmistuu vuonna 2023.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta