Hyppää sisältöön

Kontiomäki−Pesiökylä-radan perusparannus on käynnissä, työt etenevät Hyrynsalmelle elokuun lopulla

Julkaistu 23.8.2022 10.43

 

Väyläviraston Kontiomäki–Pesiökylä-radan toinen päällysrakenneurakka alkoi kesäkuussa Paltamosta, josta työt ovat edenneet kohti Suomussalmen Pesiökylää. Elokuun aikana työt etenevät Hyrynsalmelle, jossa ne kestävät vuoden loppupuolelle saakka.

Perusparannushankkeessa uusitaan radan päällysrakenne koko rataosalla. Yhteensä päällysrakennetta uusitaan noin 70 kilometrin matkalta.

"Työt ovat edenneet Paltamosta alkaen kohti Hyrynsalmea, jossa urakan valmistelevia töitä on jo aloitettu. Varsinaiset työt Hyrynsalmella alkavat elokuun loppupuolella", kertoo projektipäällikkö Vesa Pakarinen Väylävirastosta.  

Tällä hetkellä Hyrynsalmella on käynnissä materiaalien vastaanotto ja urakan valmistelevat työt eli väliaikaisten varastoalueiden rakentaminen. Varsinaiset päällysrakenneurakan työt alkavat viikon 35 aikana elokuun loppupuolella. Työt kestävät Hyrynsalmella urakan osalta kolme kuukautta, ja osa töistä toteutetaan kesällä 2023.

"Töiden aikana joudumme hetkellisesti sulkemaan Hyrynsalmen puunkuormausalueen tasoristeykset. Tiedotamme tienkäyttäjiä tilapäisistä suluista ja mahdollisista kiertoreiteistä tasoristeyksiin sijoitettavilla tiedotteilla. Tasoristeykset palautetaan käyttöön päivittäin töiden päätyttyä", kertoo projektipäällikkö Kari Nevala Destiasta.

Töitä tehdään päällysrakenneurakan osalta päiväsaikaan kello 4 ja 20 välillä.

"Työt voivat aiheuttaa päiväsaikaan jonkun verran meluhaittaa. Pyrimme minimoimaan melun keston ja toivomme päällysrakenneurakan töistä olevan mahdollisimman vähän haittaa lähialueen asukkaille", Nevala kommentoi.

Hyrynsalmen tasoristeysturvallisuuden parantamiseen liittyvät ratasuunnitelmat etenevät hyväksyttäväksi syksyn aikana

Kontiomäki−Pesiökylä-radan perusparannushankkeeseen sisältyy yhteensä kuusi hallinnollisessa käsittelyssä olevaa ratasuunnitelmaa, joista kolme koskee Hyrynsalmen kuntaa. Käynnissä olevat ratasuunnitelmat painottuvat tasoristeysturvallisuuden parantamiseen.

Ratasuunnitelmia esiteltiin vuorovaikutustilaisuuksissa Hyrynsalmella vuodenvaihteessa. Suunnitelmat asetettiin nähtäville kevään ja kesän aikana, jolloin asianosaisilta pyydettiin muistutuksia suunnitelmista.

”Ratasuunnitelmia viimeistellään parhaillaan, jonka jälkeen ne lähetetään syksyn aikana Traficomille hyväksyttäväksi. Traficomin päätökset saataneen myös syksyn aikana, jonka jälkeen päätökset asetetaan vielä nähtäville” kertoo Pakarinen.

Lisätiedot:

Vesa Pakarinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3149, [email protected]

Kari Nevala, projektipäällikkö, Destia Rail Oy, puh. 040 900 0663, [email protected]

Lisää hankkeesta:

https://vayla.fi/kontiomaki-pesiokyla

Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannus -hanke sijoittuu Kainuun maakuntaan Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueelle. Rata palvelee metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken alueilta pääasiassa Kaakkois-Suomen ja Perämeren rannikon tuotantolaitoksille. Hankkeessa perusparannetaan rataa noin 70 kilometrin osuudelta, laajennetaan Kontiomäen raakapuunkuormauspaikkaa, rakennetaan uusi raakapuunkuormauspaikka Pesiökylään sekä parannetaan tieyhteyksiä kuormauspaikoille. Hanke valmistuu vuonna 2023.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta