Hyppää sisältöön

Kontiomäki–Pesiökylä-radan parannushankkeen rakennusurakat jatkuvat myös tänä kesänä

Julkaistu 23.5.2023 13.01

 

Työt Väyläviraston Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannushankkeessa jatkuvat tänä kesänä. Tänä vuonna hankkeessa alkaa tasoristeysturvallisuuden parantamiseen liittyvä urakka, jossa poistetaan, parannetaan ja siirretään tasoristeyksiä, sekä rakennetaan tarvittavia tieyhteyksiä. Rataosalla on käynnissä yhtä aikaa myös useita muita rakennusurakoita.

Tasoristeysturvallisuuden parantamiseen liittyvät rakennustyöt ovat alkamassa Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueella. Urakka toteutetaan ST- eli suunnittele ja toteuta -mallilla. Urakassa suoritetaan parhaillaan pohjatutkimuksia ja puuston poistoa.

Kontiomäen ja Pesiökylän välisellä rataosalla parannetaan tasoristeysturvallisuutta poistamalla, parantamalla ja siirtämällä tasoristeyksiä, sekä rakentamalla näihin liittyviä uusia tieyhteyksiä. Parannettavissa tasoristeyksissä vaihdetaan tasoristeyskansia ja parannetaan odotustasanteita sekä näkemiä radalle. ST-urakan rakennustyöt käynnistyvät kesäkuun alussa ja jatkuvat lokakuun loppuun saakka. Mahdollisista kiertotiejärjestelyistä tiedotetaan kohteissa työmaakylteillä. ST-urakan toteuttaa Oteran Oy.

Kontiomäki–Pesiökylän välisellä rataosuudella on käynnissä useita eri rakennusurakoita

”Kontiomäen ja Pesiökylän välisellä radalla on käynnissä yhtä aikaa useiden urakoitsijoiden rakennusurakoita eri kohteissa”, kertoo projektipäällikkö Vesa Pakarinen Väylävirastosta. Tänä vuonna päällysrakenneurakkaan liittyvät työt keskittyvät Hyrynsalmen ratapihaan sekä siellä pidennettäviin raiteisiin. Hyrynsalmella rakennetaan myös uutta alikulkusiltaa ja tehdään siihen liittyviä tiejärjestelyitä. Myös muita Kontiomäki–Pesiökylä-rataosan siltoja uusitaan ja parannetaan omana urakkanaan.

Pesiökylän raakapuuterminaalin rakennustyöt alkoivat viime vuonna maanrakennustöillä. Tänä vuonna raakapuun kuormausalueen rakennustyöt jatkuvat radan päällysrakenteen ja raiteiston rakentamisella, sekä alueen pintarakenteiden viimeistelyllä. Myös Pesiökylään johtavaa Joukokyläntietä (mt 8950) parannetaan valtatie 5:n ja uuden raakapuuterminaalin liittymän välillä.
 

Lisätiedot:

Vesa Pakarinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3149, [email protected]

Ari Jaakkonen, työpäällikkö, Oteran Oy, puh. 050 342 8429, [email protected]
 

Lisää hankkeesta:

https://vayla.fi/kontiomaki-pesiokyla

Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannus -hanke sijoittuu Kainuun maakuntaan Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueelle. Rata palvelee metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken alueilta pääasiassa Perämeren rannikon tuotantolaitoksille. Hankkeessa perusparannetaan rataa noin 70 kilometrin osuudelta, rakennetaan uusi raakapuunkuormauspaikka Pesiökylään sekä parannetaan tieyhteyksiä kuormauspaikoille. Hanke valmistuu vuonna 2023.

Liitteet