Takaisin

Konenäkö voi mullistaa liikenneväylien hoidon

Konenäkö voi mullistaa liikenneväylien hoidon

Julkaistu 12.11.2014

Kuvatunnistuksen mahdollisuuksia selvittäneessä tutkimusprojektissa on selvinnyt, että konenäköjärjestelmästä voisi olla apua kunnossapidolle ja tiedontuotannolle. Konenäön avulla voidaan muun muassa tunnistaa liikennemerkit sekä määrittää niiden kunto- ja sijaintitiedot.

Käytännössä ajoneuvoon kiinnitetty konenäköjärjestelmä selvittää, millaisia liikennemerkkejä matkalla on nähty. Lisäksi konenäkö voi selvittää liikennemerkkien kuntoluokan ja ilmoittaa taustajärjestelmälle tai rajapintaan myös niiden sijainnin.

"Trafficvision-projektin tulosten perusteella teiden varuste- ja laitetietojen inventoinnin toimintatapoja voidaan automatisoida ja prosesseja on mahdollista yhdistellä. Toimintatapojen kehityksen myötä voisimme vastata nykyistä paremmin viraston omiin ja ulkopuolelta tuleviin tietotarpeisiin", kertoo projektipäällikkö Markus Melander.

Projekti lähti liikkeelle liikennemerkeistä, ja nyt on todettu, että kuntoarvioinnin automatisointi laajemmin on se asia, jolla on yhteiskunnallista merkitystä. Säästöt ja tietotarpeet täyttyvät parhaiten, kun kunnossapidon suunnitteluun tarvittavat tiedot on mahdollista tuottaa kunnossapidon prosesseissa sivutuotteena niin, että tieto on aina ajantasaista. Tutkimus osoitti, että tässä konenäöllä on valtavat mahdollisuudet.

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset ovat:

1. Konenäköjärjestelmä voi palvella kunnossapitoa ja tiedontuotantoa, ilman että nykyisiä kunnossapidon prosesseja tarvitsee muuttaa

2 .Liikennemerkkien tunnistus, luokittelu, sijaintitiedon määrittely ja kuntotiedon tuottaminen onnistuvat konenäön avulla

3. Johtopäätösten perusteella on mahdollista pilotoida konenäköjärjestelmän soveltuvuutta rautateiden turvallisuuskriittisten merkkien ja opasteiden laadunhallintaan

Uudistetut toimintatavat palvelisivat omaisuudenhallinnan, älyliikenteen ja tienpidon laatua sekä perustiedontuotantoa. Samalla perinteisen inventointitoiminnan suoritteet voisi ohjata korkeamman lisäarvon tuottamiseen.


reaktionapit