Hyppää sisältöön

Kokkola–Ylivieska-kaksoisraiteen rakentaminen alkaa

Julkaistu 27.9.2012

Liikennevirasto on tehnyt sopimuksen Kokkola–Riippa-kaksoisraiteen rakentamisesta VR Track Oy:n kanssa 27.9.2012. Urakan arvo on 73 miljoonaa euroa ja se toteutetaan suunnittele ja toteuta -muotoisesti. Rakentamistyöt aloitetaan lokakuussa. Kaksoisraide Kokkolasta Riippaan on valmis kesällä 2016.

Urakan aikana peruskorjataan vanhaa ja rakennetaan uutta rataa 25 kilometrin matkalla. Tasoristeykset Kokkolasta Riippaan poistetaan ja korvataan eritasoliittymillä sekä tiejärjestelyillä. Urakka-alueella korjataan tai uusitaan siltoja sekä rakennetaan huolto- ja yksityisteitä. Sähköistysjärjestelmä muutetaan kaksoisraiteen vaatimusten mukaiseksi.

Kokonaisuudessaan kaksoisraideosuus Kokkolasta Ylivieskaan rakennetaan kolmessa osassa. Kokkola–Riippa-osuuden jälkeen rakennustyöt alkavat Riipan ja Eskolan välisellä osuudella vuoden 2013 alussa. Viimeistä osuutta Eskolasta Ylivieskaan aletaan rakentaa kesällä 2013. Kokonaisuudessaan kaksoisraide valmistuu vuoden 2017 puoliväliin mennessä.

Kokkola–Ylivieska-kaksoisraide on monin tavoin hyödyllinen: Lisäraide kasvattaa raideliikenteen kapasiteettia, mikä mahdollistaa liikenteen lisäämisen. Tasoristeyksien poisto parantaa huomattavasti liikenneturvallisuutta. Henkilöjunat voivat kulkea tasoristeysten poistuessa junatyypistä riippuen 160–200 kilometrin tuntinopeudella. Alus- ja päällysrakenteiden parantaminen ja uusiminen mahdollistaa liikennöinnin 25 tonnin akselipainolla. Akselipainon korotuksen jälkeen tavarajunilla voi kuljettaa raskaampia kuormia.

Seinäjoki–Oulu-ratahankkeen kokonaiskustannusarvio on 860 miljoonaa euroa, josta Kokkolan ja Ylivieskan välisen kaksoisraiteen osuus on 310 miljoonaa euroa.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.