Hyppää sisältöön

Kohti esteetöntä Tampereen asemanseutua

Julkaistu 7.5.2024

Tampereen henkilöratapiha -hanke siirtyy rakentamisvaiheeseen aikaisintaan alkuvuodesta 2025. Jo nyt kuitenkin tiedämme, millaista lopputulosta esteettömyyden näkökulmasta hankkeella tavoitellaan. 

”Esteettömyysnäkökulma otetaan nykyään huomioon aina, kun Väylävirasto parantaa nykyistä liikenneinfraa tai suunnittelee uusia väyliä. Tampereen henkilöratapiha -hankkeessa vastuullisuutta tarkastellaan kokonaisuutena, johon kuuluu ympäristö-, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen sekä taloudellinen vastuullisuus. Yksi keskeinen teema hankkeella on esteettömyys, joka on yksi tärkeä vastuullisuuden osa-alue”, kertoo Väyläviraston esteettömyysasiantuntija Elina Wikström.

Hankkeessa Itsenäisyydenkadun alikulkusilta ja asematunneli yhdistetään yhtenäiseksi matkaterminaaliksi. Muutoksella laiturialueen saavutettavuus ja esteettömyys paranevat merkittävästi. Alueen läpikulkua saadaan samalla turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Kulkeminen ja matkaketju joukkoliikenteen pysäkeille, omalle autolle ja saattopysäköintiin helpottuu. Hissimäärää rautatieasema-alueella lisätään. Osa uusista hisseistä on myös läpikuljettavia, jolloin niistä ei tarvitse esimerkiksi polkupyörän tai pyörätuolin kanssa peruuttaa pois. 

Alueen opastus kokee ison muodonmuutoksen. Tuntoon perustuvassa ohjauksessa otetaan avuksi pistekirjoitus ja kohokartat eli käsin tunnusteltavat kuvaukset kartoista. Näkövammaisten kulkemista helpottavat ohjaavat laatat lattiassa ja äänimajakat, jotka ohjaavat kulkua pitkin esteetöntä reittiä. Lisäksi muun muassa puheen kautta tiedottaminen, induktiosilmukat ja mahdollisimman toimivan ääniympäristön luominen ovat esteettömyyden parantamisen keinovalikoimassa. Alueen opasteet ovat staattisia opasteita sekä dynaamisia, tilanteen mukaan muuttuvia opasteita. 

Tietomalleja hyödyntämällä tehty kuva,  jossa keskellä lasiseinäinen hissi. Hissi sijaitsee uudessa Itsenäisyydenkadun alikulkusillan ja asematunnelin yhdistävässä matkaterminaalissa. Hissin oikealla ja vasemmalla puolella kulkee ihmisiä. Taustalla näkyy laiturille vievät liukuportaat. Tilan katto on tumma ja lattia vaalea.

Havainnekuva Itsenäisyydenkadun alikulkusillan ja asematunnelin yhdistävästä matkaterminaalista, jossa sijaitsee välilaitureille vievät uudet hissit. Kuva: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy.

 

Rakentamisvaiheessa kiinnitetään erityistä huomioita esteettömyyteen

Rakentaminen haastaa esteettömyyttä monella tapaa. Esteetön reitti rautatieasema-alueella on kuitenkin suunniteltu mahdollisimman muuttumattomaksi rakentamisen ajaksi. Tämä ajatus on ohjannut myös työvaiheistuksen suunnittelua. Apuna on käytetty muun muassa jalankulkusimulointia, jonka avulla on tunnistettu rakentamisvaiheen tarpeita esteettömyyden järjestelyiden kannalta.

Muuttuvien reittien osalta opastaminen tulee olemaan moniaistista. Myös Väyläviraston omaa kansalaisauditoinnin mallia tullaan hyödyntämään reiteillä mahdollisuuksien mukaan. Kansalaisauditoinneissa erilaiset liikkujaryhmät pääsevät testaamaan ja kommentoimaan rakentamisen aikaisia tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Lisäksi väliaikaisten reittien materiaalivalintoihin ja opasteiden puhtauteen kiinnitetään huomiota.

”Olemme hankkeella tunnistaneet, että monet eri tehtävät liittyvät jollakin tavalla esteettömyyteen. Esimerkiksi rakentamisen työvaiheistusta on muutettu esteettömyydestä käsin. On pohdittu, että mitä ratkaisuja voidaan tehdä jo ennen lopputilannetta. Samalla ratkaisuista voidaan kerätä palautetta jo rakentamisen aikana ja tehdä niiden perusteella tarvittavia muutoksia”, sanoo Weladon vastuullisuuden asiantuntija Tinja Juutilainen.

 

Tampereen henkilöratapiha -hanke osallistuu VR:n järjestämään Esteettömyysfoorumiin, joka pidetään Tampereella keskiviikkona 8.5.2024. Päivän teemana on yhteistyö. Foorumissa useat toimijat, muun muassa VR, Nysse, Invalidiliitto, Väylävirasto, Visit Jyväskylä Region ja Welado kertovat esteettömyydestä ja sen kehittämisestä.

 

Euroopan unionin osarahoittama -logo, jossa vasemmalla sinisellä taustalla EU:n 12  kullanväristä tähteä ympyrämuodossa ja oikealla teksti Euroopan unionin osarahoittama.