Hyppää sisältöön

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimishanke toteutetaan allianssimallilla

Julkaistu 21.7.2021 10.11

 

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimishankkeen hankinnat on käynnistetty ja allianssimallilla toteutettavan hankkeen urakoitsijan valinta pyritään tekemään syys-lokakuun aikana. Hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä.

Hankkeen alueella parannetaan maantien 180 kuntoa sekä liittymäjärjestelyä ottaen huomioon niin autoilijat kuin jalankulkijat ja pyöräilijät. Lisäksi alueelle rakennetaan melusuojauksia. Hankekokonaisuuden suurimmat yksittäiset rakennuskohteet ovat uusittavat Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.

Siltojen uusiminen turvaa maantieyhteyden

Saaristotie (Mt 180) on ainoa maantieyhteys Turunmaan saaristoon, joten hankkeessa uusittavien siltojen merkitys Paraisten kaupungille ja kaupunkilaisille sekä saariston elinkeinoelämälle on huomattava. Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat ovat tulossa käyttöikänsä päähän ja hankkeen keskeinen tavoite onkin turvata tieyhteys Paraisille ja Turunmaan saaristoon uusien siltojen myötä.

Siltayhteyden takana toimii valtakunnallisesti merkittäviä suurteollisuusyrityksiä, kuten betoni-, kalkki- ja konepajateollisuutta, joiden kuljetuksille sillan toimivuus ja entistä raskaampien kuljetusten mahdollistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Saaristotie palvelee myös matkailua, muun muassa Saariston rengastien keskeisenä osana.

Kirjalansalmen uusi vinoköysisilta on rakennuskohteena vaativa. Vastaava saman mittakaavan silta valmistui Suomessa viimeksi yli 20 vuotta sitten. Liikennemäärä Kirjalansalmen sillalla on huomattava, ja kesäaikaan liikennemäärät kasvavat entisestään.

- Kirjalansalmen uuden vinoköysisillan kokonaispituus on yli 600 metriä ja sen pisin jänneväli on noin 250 metriä. Hessundinsalmen uusi silta on rakennuskohteena tavanomaisempi, vaikka ei sekään ole mikään pieni siltakohde. Salmeen rakennetaan lähes 300 metrin pituinen silta, jossa pisin jänneväli on noin 100 metriä. Haussa on kumppani, jolla on vahvaa siltaosaamista”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Allianssimalli sopii teknisesti haastaviin hankkeisiin 

Hankekokonaisuus on päätetty toteuttaa yhtenä urakkana allianssimallilla.

- Hankintamallin valinta on keskeisen tärkeää hankekokonaisuuden onnistuneen toteutuksen ja laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. Teknisesti haastavien hankkeiden toteutuksessa allianssimalli on toiminut hyvin ja myös tässä siltahankkeessa uskomme vahvasti onnistumiseen yhdessä valittavan rakentajakumppanin kanssa”, kertoo Wikström.

Väylävirasto järjesti infra-alan toimijoille markkinainfon hankintamallista ja nyt jo käynnistyneen hankinnan tarkemmasta aikataulusta alkukesällä. Etänä järjestettyyn markkinainfoon osallistui laaja joukko hankkeesta kiinnostuneita suunnittelijoita ja rakentajia.

Hankinnat käynnistettiin heti toteutuspäätöksen myötä ja ne ovat edenneet hyvin. Neuvottelumenettelynä järjestettävään allianssiurakan tarjouskilpailuun on valittu osallistumishakemusten perusteella tarjoajiksi Destia Oy, GRK Infra OY, Kreate Oy ja YIT Suomi Oy. Hankintamenettely etenee elo-syyskuussa pidettävien neuvottelukierrosten ja palkkiotarjouksen myötä kohti urakoitsijan valintaa. Tavoiteaikataulun mukaisesti urakoitsijan valinnasta päätetään syys-lokakuussa 2021.

Allianssiurakan kehitysvaihe käynnistyy syksyllä

Urakoitsijan valinnan jälkeen käynnistyy allianssiurakan kehitysvaihe, jossa määritellään hankkeen tarkka tekninen laajuus ja laatutaso sekä tavoitekustannus. Myös yksityiskohtaisen rakennussuunnitelman laatiminen aloitetaan kehitysvaiheen alussa.  Maastossa rakentamistyöt voidaan aloittaa, kun sopimusosapuolilla on yksimielisyys hankesuunnitelman sisällöstä. Lisäksi rakennustöiden aloittaminen edellyttää hallinnollisia lupia ja päätöksiä, kuten tiesuunnitelmien hyväksymisen ja vesilain lupapäätökset.

- Rakentamiseen varataan useampi kesäkausi, eli nykyinen Kirjalansalmen silta on käytössä vielä useita vuosia. Sen kunnon seurannasta ja ylläpidosta huolehditaan tehostetusti tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Myös tienkäyttäjillä on tärkeä rooli vanhan, heikkokuntoisen sillan käyttökunnon säilymisessä. Voimassa olevia rajoituksia tulee noudattaa niin ajonopeuksien kuin raskaan liikenteen etäisyyksien osalta”, muistuttelee Wikström.

Kirjalansalmen nykyinen silta.

Hankekokonaisuudessa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon Saaristotien käyttäjät, alueen asukkaat, elinkeinoelämä ja muut hankkeesta kiinnostuneet.

- Pyrimme mahdollisimman laajaan ja avoimeen tiedon jakamiseen. Hankkeen nettisivut avataan syksyllä, jolloin myös tilattavan kuukausikirjeen julkaiseminen alkaa. Pyrimme myös tiedottamaan sosiaalisessa mediassa aktiivisesti rakentamiskuulumisia”, kertoo Wikström. 

Liitteet:

Kartta hankealueesta

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]

Hankkeen tiedottaja Sanna Haanpää-Liukko, Valve Group Oy, puh. 040 706 6643, [email protected]

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävän teollisuuden HCT-kuljetukset. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.