Hyppää sisältöön

Kipinäpuistosta kaadetaan vaaralliseksi todetut puut – maisemointisuunnitelma edistyy

Julkaistu 06.09.2017

Liikennevirasto ja Järvenpään kaupunki ovat pyytäneet metsäalan asiantuntijoilta selvityksen Kipinäpuiston puiden säilymisen mahdollisuudesta. Asiantuntijalausunnon mukaan alueen loppujen puiden on todettu olevan ympäristölleen vaarallisia ja niiden alueelle kasvamaan jättäminen on mahdollisiin tuhoihin nähden suuri turvallisuusriski. Sen takia puut joudutaan kaatamaan ja alue maisemoidaan.

Puunkaadot Kipinäpuistossa jatkuvat ensi viikolla. Kiira-myrskyn raivauksen jälkeen puiden kaato alueella keskeytettiin sen ajaksi, kun selvitettiin mahdollisuuksia puiden säilyttämiselle.

Alueen maisemointisuunnitelma on työn alla ja edistyy: tähän mennessä on varmistunut, että pohjaolosuhteiden puolesta alueelle voidaan rakentaa vaihtelevaa, kumpumaista maastoa, jota maisemoidaan matalakasvuisella puustolla ja kaupunkikuvaan sopivin istutuksin. Maaston muotoilu toteutetaan lisäraiteen rakentamisen yhteydessä ja työt on aloitettu. Istutukset toteuttaa Järvenpään kaupunki. Alueen maisemointisuunnitelmassa huomioidaan varauksena Alankotien reunaan myöhemmin toteutettava kevyen liikenteen väylä.

Lisätietoja:

projektinjohtaja Juha Kansonen, puh. 0295 34 3633, juha.kansonen(at)liikennevirasto.fi

Helsinki–Riihimäki-hankkeessa parannetaan Suomen vilkkaimmin liikennöidyn rataosuuden, pääradan välityskykyä. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen on käynnissä vuosina 2016–2020. Lisätietoa: www.liikennevirasto.fi/helsinki-riihimaki ja www.facebook.com/jarvenpaanlisaraide/

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.