null Kimolan kanavan kunnostustyöt voidaan aloittaa kesällä 2018

Kimolan kanavan kunnostustyöt voidaan aloittaa kesällä 2018

Julkaistu 25.03.2018
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Kimolan kanavan kunnostaminen veneilykelpoiseksi on mahdollista aloittaa kesällä, mikäli hankkeen vaatimasta rahoituksesta päästään yksimielisyyteen.

Liikennevirasto on kilpailuttanut hankkeen kolme rakennusurakkaa ja näiden pohjalta kustannusarvio on 20,8 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan valtion ja kuntien välillä niin, että valtio maksaa 2/3 kustannuksista ja 1/3 jaetaan Kouvolan, Heinolan ja Iitin kesken.

”Hanke on osoittautunut teknisesti vaativammaksi, kuin alun perin arvioitiin mm. sortumariskin takia. Tämä näkyy myös korkeampina kustannuksina. Sekä kuntien että valtion on otettava nyt kantaa siihen, lähdetäänkö hanketta toteuttamaan joka tapauksessa”, sanoo Liikenneviraston projektipäällikkö Harri Liikanen. Päätökset rahoituksesta tehdään kevään aikana.

Kimolan kanava –hankkeessa rakennetaan nykyisen nippunosturin paikalle n. 12 metriä korkea sulku, ruopataan nykyinen uittokanava ja levennetään se veneilykelpoiseksi. Lisäksi 70 m pitkä kalliotunneliosuus levennetään ja korotetaan. Hankkeeseen kuuluu myös kahden sillan rakentaminen.

Hanke hyödyttää veneilijöiden lisäksi alueen turismia palvelevaa elinkeinoelämää. Kanavan kautta syntyy veneily-yhteys Päijänteen ja Iitin Pyhäjärven välille.

Lisätietoja:     

Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, Kouvolan kaupunki p. 020 615 1287, [email protected]

Va kaupunginjohtaja, hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, Heinolan kaupunki p. 044 7693 022, [email protected]

Kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitin kunta p. 040 7353 967, [email protected]

Projektipäällikkö Harri Liikanen, Liikennevirasto, Projektien toteutus p. 050 5704 840, [email protected]