Hyppää sisältöön

Kilpailukykyinen, houkutteleva, ympäristöystävällinen raideliikenne - Rautatiealan suurtapahtuma kokoaa alan ammattilaiset Tampereelle

Julkaistu 20.01.2020

Yli 1100 rautatiealan ammattilaista on koolla Tampereella tasaamassa tietoa siitä, miten tulevaisuuden junaliikenteestä tehdään yhä kilpailukykyisempää. Avainroolissa ovat houkuttelevuus, tehokkuus ja täsmällisyys.

Ilmastotavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta raideliikenne on liikkumismuodoista keskeisin vaihtoehto. "Kaupunkiseutujen välillä kattavat raideyhteydet ovat toimivan työssäkäyntialueen selkäranka. Houkuttelevuuteen vaikuttavat palvelutaso ja ennen kaikkea sujuvuus. Lisäksi tulevaisuudessa on entistä laajemmin mahdollistettava julkisen liikenteen varaan rakentuva asutus. Ilmastotavoitteet vauhdittavat tätä liikenteen muutosta", sanoo Väylän pääjohtaja Kari Wihlman.

Rataverkon kunto ja kapasiteetti korostuvat digitaalisten palvelujen ja automaation kehityksen myötä. Erilaisille innovaatioille on tilaa. "Väylä vastaa ratojen päivittäisestä kunnosta ja liikennöitävyydestä. Rautateiden tekninen kehitys painottuu lähivuosina datansiirtojärjestelmien sekä automatisaation ja tietomallien kehittämiseen. Rautateillä tieto kertyy muun muassa radasta, mittavaunuista, liikkuvasta kalustosta ja liikenteenohjauksesta, joten tiivis yhteistyö toimijoiden välillä on tärkeää", Wihlman jatkaa. 

Raideliikenteen monimuotoisuus ja digitalisuus näkyvät suurtapahtumassa

Rata-päivät järjestetään jo 11. kertaa. "Tämä on alan suurin tapahtuma ja yhteisen osaamisen kannalta merkittävä. Rautatiejärjestelmässä toimijoiden yhteistyö korostuu. Paikalla ovat julkishallinnon toimijat, konsultit ja operaattorit keskustelemassa uusimmista innovaatioista, tutkimustuloksista ja toimintaympäristön muutoksista", Väylän rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin sanoo.

Yhtenä teemana on raideliikenteen monimuotoisuus. "Suomessa rakennetaan tällä hetkellä enemmän raitioteitä kuin milloinkaan aikaisemmin. Uudet pikaraitiotiet ja niiden liittyminen maankäyttöön kiinnostavat laajasti ja näkyvät myös tapahtuman puheenvuoroissa", Nummelin kertoo.

Toinen vahvasti näkyvä teema on digitalisaatio. "Yksi tärkeimmistä käynnissä olevista kehittämishankkeista on Digirata-selvitysprojekti. Suomen rautatiejärjestelmää suunnitellaan vietävän digitaaliseen ratkaisuun, joka lisää ratojen kapasiteettia ja käytettävyyttä. Junien kulunvalvontajärjestelmä tulee olemaan koko rataverkolla 10-20 vuoden kuluttua sangen erilainen kuin nyt ja samalla kytkeydytään osaksi Euroopan rautatiejärjestelmiä. Tätä hanketta edistetään Digirata-projektilla, joka on myös vahvasti esillä Rata2020-tapahtumassa."

Lisätiedot:

Pääjohtaja Kari Wihlmanin haastattelupyynnöt: johtaja Anna Jokela p. 0400 439 955

Rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin p. 029 534 3971

Tietoa tapahtumasta: https://vayla.fi/web/rata2020

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.