Takaisin

Kilpailu maanteiden hoidon alueurakoista yhä kireää

Kilpailu maanteiden hoidon alueurakoista yhä kireää

Julkaistu 24.4.2015

Liikenneviraston vuosittainen kilpailutuskierros maanteiden päivittäistä hoitoa koskevista urakoista on ratkennut. Kilpailutusvuorossa olivat nyt 11 tänä vuonna alkavaa urakkaa eri puolilta Suomea eli Porvoosta, Mäntsälästä, Liedosta, Parkanosta, Virroilta, Lapualta, Ilomantsista, Juvalta, Puolangalta, Sodankylästä ja Kemijärvi-Posio -alueelta.

Tarjousten yhteenlaskettu arvo oli 129 miljoonaa euroa. Urakoitsija vaihtui kuudessa urakassa. Syksyllä uuden urakkakauden alkaessa käynnissä on 80 urakkaa, joita hoitaa kuusi eri urakoitsijaa. Tarjouksia tuli nyt enemmän kuin edellisellä kierroksella, keskimäärin 4 hyväksyttyä tarjousta urakkaa kohden.

Nyt kilpailutetut urakat jakaantuivat lopulta kolmen urakoitsijan kesken, vaikka tarjoajia urakkaa kohden oli aiempaa enemmän. Tuntuvimmin kierros vaikutti Lemminkäinen Infra Oy:n markkinaosuuteen, joka kasvoi huomattavasti, urakoitsija voitti yhden aiemman urakan lisäksi tällä kilpailutuskierroksella neljä uutta alueurakkaa.

Hintataso laski edelleen hieman

Kilpailu oli pääosassa urakoita kireää tai jopa erittäin kireää. Saatujen tarjousten yhteenlaskettu hinta oli 129 miljoonaa euroa. Hinta alitti 2,7 prosentilla Liikenneviraston kokonaiskustannusarvion.

Maanteiden hoidon hinnat laskivat edelleen hieman edellisestä vuodesta. Tosin viime vuodesta poiketen tällä kilpailutuskierroksessa ei ollut mukana erittäin vaativia urakoita, jotka mahdollisesti olisivat nostaneet hintaa. Eri vuosina kilpailutettavien urakoiden hintavertailu on varsin vaikeaa, sillä vuosittain kilpailussa on hyvin erityyppisiä urakoita. Myös urakoiden sisältö eri urakoissa on alkanut eriytyä entistä enemmän. Esimerkiksi päällysteiden paikkaukset ovat mukana pääosassa alueurakoita, vaikka niitä teetetään myös erillisissä urakoissa.

Tehtäviä talvikunnossapidosta vihertöihin

Alueurakoiden keskeisiä tehtäviä ovat talvikunnossapito, sorateiden pinnan hoito, viher- ja puhtaanapitotyöt, erilaisten varusteiden ja laitteiden kuten liikennemerkkien kunnossapito sekä päällysteiden paikkaukset. Hoitotöiden valvonnasta vastaavat ELY-keskukset.

Urakat luokitellaan vaativuutensa mukaan erittäin vaativiin, vaativiin ja perusurakoihin. Tällä kertaa kilpailutettiin kuusi vaativaa ja viisi perusurakkaa. Juvalla kokeiltiin uudella tavalla laatuun painottuvaa kilpailutusta, jossa laatupisteiden painoarvo oli yhteensä 33 prosenttia. Urakassa pyritään kehittämään urakoitsijoiden ja tilaajan laadunhallintaa. Urakan aikana toteutetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti teemavuosittain määritetyt parantamistoimet. Virtain urakassa esimerkiksi kokeillaan tavoitehintamallia lähinnä talvihoidossa, muutoin toimitaan perinteisen urakan kokonaisvastuun periaatteella. Urakat ovat viisivuotisia ja alkavat lokakuussa.

Valitut urakoitsijat

Nyt kilpailutetut alueet menivät kolmelle urakoitsijalle: Lemminkäinen Infra Oy:lle, joka voitti neljä urakkaa ja kasvatti markkinaosuuttaan, Destia Oy:lle, joka voitti yhden uuden ja viisi vanhaa urakkaa, mutta hävisi kolme urakkaa ja YIT Rakennus Oy:lle säilytti markkinaosuutensa voittamalla yhden uuden ja häviämällä yhden vanhan urakan. Vaikka Destian markkinaosuus pieneni, se vastaa edelleen yli puolesta urakoista. NCC Roads Oy puolestaan menetti markkinaosuuttaan häviämällä kaksi urakkaa.

Tänä vuonna käynnissä olevien ja käynnistyvien maanteiden hoidon alueurakoiden urakoitsijakohtaiset markkinaosuudet (suluissa edellisen vuoden osuudet):

  • Destia Oy 55,6 prosentti (57,6 %)
  • YIT Rakennus Oy 27,3 prosenttia (27,3 %)
  • NCC Roads Oy 6,7 prosenttia (8,7 %)
  • Lemminkäinen Infra Oy 5,9 prosenttia (1,4 %)
  • Savon Kuljetus Oy 3,6 prosenttia (3,8 %)
  • Pahkakangas Oy 0,8 % (0,9 %)

reaktionapit