Hyppää sisältöön

Kierrätysasfaltti on monella tavalla kestävä ratkaisu

Julkaistu 9.6.2020

Suomessa käytetään päällystetyömailla usein kierrätysasfalttia. Tutkimusten mukaan kierrätetty asfaltti on liikenteen, ympäristön ja talouden kannalta kestävä ratkaisu.

Kuvassa asfalttityömaa.

Tietyömaalla mustana höyryävä asfaltti on yhä useammin sekoitus vanhaa ja uutta. Asfalttiasemilla kierrätys on tuttua. Asfalttimassaan käytettävä vanha asfaltti murskataan massaan sopivaksi ja sen laatua tarkkaillaan asfalttinormien mukaisesti. Se on arvokas raaka-aine.

Suomen maanteiden päällysteitä uusittaessa on jo pitkään tehty kierrätystä myös tiellä kulkeviin kuumentimiin perustuvilla menetelmillä.  Niistä tunnetuin on remix-menetelmä, jolla tehtävä uusi päällyste sisältää keskimäärin 75 % vanhaa päällystettä.

"Remix-laite kuumentaa ja jyrsii vanhan päällysteen. Tämän jälkeen laite sekoittaa uutta massaa mukaan ja levittää tuotoksen paikalleen", kertoo teiden kunnossapidon asiantuntija Katri Eskola Väylävirastosta.

Kierrätysasfalttia käytetty jo useamman vuosikymmenen ajan

Suomessa remix-laitteita on käytetty 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Menetelmä yleistyi silloin nopeasti nastarenkaiden aiheuttamien kulumisurien korjaamiseen pääteillä. Remix-päällysteiden kestävyydestä on saatu tietoa käytännön kokemuksista ja tutkimuksista. Yksi kuumimmista kysymyksistä on koskenut kierrätetyn päällysteen kestävyyttä. Miten se pärjää vertailussa täysin uudelle asfaltille?

"Verrattuna laattoina tai massapintauksina tehtyihin päällysteisiin, on remix-päällysteen kestoikä hieman lyhyempi", Eskola sanoo ja jatkaa: "Toisaalta remix-päällysteen hinta on paljon halvempi. Tästä syystä sen vuosikustannus eli hinta yhtä käyttöikävuotta kohti on edullisempi".

Vaikka kierrätetyn asfaltin kestoikä on hieman lyhyempi, ei kyse ole halvasta b-luokan ratkaisusta, vaan materiaalien käytön optimoinnista. Menetelmällä saadaan bitumin lisäksi hyvin kulutusta kestävä arvokas kiviaines käytettyä uudelleen samalla kohteella, johon se on alun perin valmistettu. Myös remix-päällysteen pitää täyttää laatuvaatimukset.

"Uusien päällysteiden tulee täyttää samat vaatimukset riippumatta siitä, käytetäänkö raaka-aineena uutta kiviainesta ja bitumia vai korvataanko niistä osa vanhan asfaltin sisältämällä kiviaineksella ja bitumilla", Eskola muistuttaa.

Asfalttipäällysteiden valmistusta ja laatua seurataan mittauksin. Kaikilla Väylävirastolle ja ELY-keskuksille päällystystöitä tekevillä yrityksillä on kolmannen osapuolen todentamat laadunvarmistusmenettelyt. Tarvittaessa laatua valvotaan pistokokeilla.

Parempi valinta ympäristölle

Asfaltin uusiokäytössä painavat myös ympäristöseikat. Asfaltin kierrätyksen ansiosta voidaan säästää bitumia, luonnon kiviaineksia ja energiaa, mikä vähentää myös päästöjä.

"Asfaltti on arvokas kierrätettävissä oleva materiaali, jota ei kannata hukata toisarvoiseen käyttöön tai jättää käyttämättä", Eskola sanoo.

Kierrätystä myös kehitetään jatkuvasti. Suomessa tehdään asfaltin uusiokäytön saralla korkeatasoista tutkimusta ja alan toimijat ovat sitoutuneita sitä kehittämään.

"Vielä 2000-luvun alkupuolella remix-päällysteet vaurioituivat herkemmin muuttuvissa talviolosuhteissa. Nykyään materiaalit osataan valita niin, että lopputulos on kestävämpi. Tiedämme nykyään myös paremmin, milloin päällyste on tullut elinkaarensa päähän, eikä sitä enää pystytä kierrättämään", Eskola sanoo.

Lisätietoa

Katri Eskola,
asiantuntija, teiden kunnossapito
Väylävirasto,
katri.eskola(at)vayla.fi


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.