Hyppää sisältöön

Kesän 2019 aikana Lahden eteläisen kehätien rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa – kehätien ensimmäiset metrit otetaan liikenteelle jo syksyllä

Julkaistu 01.07.2019

 

Lahden eteläisen kehätien rakentamisen tahti tiivistyy kesällä. Kehätiellä on jo alkukesästä tehty ensimmäiset päällystystyöt ja syksyllä saadaan ensimmäiset metrit liikenteelle sekä Lahden että Hollolan päässä, Kujalan ja Soramäen eritasoliittymissä.

 

Kartta 1: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen yleiskartta.

Soramäen eritasoliittymä osittain liikenteelle elokuussa (kartta 1, kohta 1)
Soramäen eritasoliittymä saadaan loppukesästä osittain liikenteelle, minkä vuoksi liikennejärjestelyt muuttuvat (kartta 2). Nykyinen kiertotie poistuu tämän myötä käytöstä. Kesän aikana Soramäen eritasoliittymässä tehdään siltojen kansien pintarakenteita. Liittymää ympäröivällä alueella tehdään kallion lujitus- ja pultitustöitä sekä rakennetaan tievalaistusta. Muitakin viimeistelytöitä kuten päällysrakenteiden tekoa, telematiikan asennusta, multausta ja kylvöä sekä tiekaiteiden asennusta tehdään myös kesän aikana.

 

Kartta 2: Soramäen eritasoliittymän liikennejärjestelyt syksyllä 2019.

Toukokuussa valettu 47% Hollolan pään urakan betoneista
Kesän aikana valut jatkuvat, kun mm. Hirvikallion ja Takamaantien alikulkukäytäviä betonoidaan. Noin 230 metriä pitkän Vähäjoensillan kansi valettiin kesäkuun alussa ja n. 280 metriä pitkän Luhdanjoensillan kansi on tarkoitus valaa elokuussa.

Nostavan eritasoliittymän alueella (kartta 1, kohta 2) valmistuu kesän aikana tierunko, pois lukien päällysteet, joita tehdään vasta syksyllä. Hollolan viimeisimpiä louhintoja tehdään mm. Hirvikallion ja Takamaankallion alueella.

Okeroisten eritasoliittymä alkaa hahmottua kesän aikana (kartta 1, kohta 3)
Okeroisissa kehätie sujahtaa Metsä-Hennalan ja Kukonkosken asuinalueiden välistä. Ala-Okeroisten tie tulee kehätien valmistuttua ylittämään kehätien Okeroisten risteyssillan kautta. Okeroisten risteysillan kannen valu tehdään elokuussa. Ennen sitä kannelle tehdään muotit ja raudoitus. Syksyllä Ala-Okeroistentien liikenne siirretään kulkemaan uudelle linjaukselle Okeroisten risteyssillan yli ja kiertotiejärjestelyt puretaan.

Muilla Okeroisten eritasoliittymän silloilla rakennetaan kesän aikana kansien pintarakenteita. Liittymää ympäröivällä alueella aloitetaan kesällä mm. kevytsorapenkereiden, multausten, tiekaiteiden, valaistuksen ja telematiikan rakentaminen.

Elokuussa kiertotie Nikulan eritasoliittymän kohdalle (kartta 1, kohta 4)
Kesällä rakentaminen saadaan käyntiin Nikulan eritasoliittymään liittyvillä Kukonkoskensillalla sekä Nikulan ramppi- ja risteyssilloilla. Käynnistyvien siltatöiden takia liikenne ohjataan elokuussa kiertotielle Nikulan eritasoliittymän kohdalla (kartta 3). Lahden suunnasta katsottuna kiertotie kulkee Eteläistä Rengastietä ja Porvoonjoentietä rakenteilla olevalle kehätielle ja palaa sitä pitkin takaisin Helsingintielle. Uuden kehätien osuus kiertotietä päällystetään kesän aikana.

 

Kartta 3: Mt 140 Helsingintien kiertotiejärjestely elokuu 2019–kesä 2020

Myös Porvoonjoen ylittävä uusi kehätien silta – Ali-Juhakkalan silta – saadaan liikenteelle ensimmäistä kertaa. Ajoneuvoliikenteen ja kävelyn ja pyöräilyn kiertotiet ovat käytössä kesään 2020 asti.

Tunnelityöt jatkuvat koko kesän Patomäellä ja Liipolassa (kartta 1, kohta 5)
Patomäen tunnelityömaalla tehdään kesällä betonitöitä ja rakennetaan jätevesiallasta. Lisäksi tunnelin ulkopuolella tehdään täyttötöitä.  Patomäessä rakennetaan myös katujen alusrakenteita Porvoonjoentiellä ja Luhdantaustankadulla.

Liipolan tunnelin kalliolouhinta valmistuu kesä-heinäkuun taitteessa ja välitunnelilla tehtävä tarkkuuslouhinta heinäkuussa. Tunnelilouhinnan valmistumisen jälkeen tunneleissa tehdään vielä lokakuuhun asti kanaalien ja kaivonkuoppien louhintaa, mutta louhintatöinä nämä ovat tunnelilouhintaan verrattuna hyvin pieniä. Sisällä tunnelissa rakentaminen etenee putkituksilla ja kallioseinien verhoustöillä, ja lisäksi rakennetaan yhdyskäytäviä ja teknistä laitetilaa. Betonitöitä tehdään tunnelin länsipäässä ja välitunnelilla.

Launeen kohdalla pohjavesisuojausta (kartta 1, kohta 6)
Launeen eritasoliittymän kohdalla rakenteilla olevalla kehätiellä tehdään kesällä päällysrakennetöitä ja Orvokkitiellä ja Ajokadulla päästään jo teiden viimeistelyvaiheeseen. Paskurinojan sillan, Liipolan jätevesialtaan ja Launeen pohjavesisuojausten rakentaminen sekä Launeen kaukalon betonityöt jatkuvat läpi kesän.

Kujalan eritasoliittymän ensimmäisen vaiheen liikenteelle ottoa valmistellaan (kartta 1, kohta 7)
Kujalan eritasoliittymästä avataan ensimmäinen osa syksyllä 2019 liikenteelle niin, että yhteys valtatien 4 ja Lotilan teollisuusalueen sekä Pippon välillä aukeavat (kartta 4). Lotilan risteyssilta ylittää valtatien 4 ja Lotilan teollisuusalueelle vievä Huovilanmäen risteyssilta rakenteilla olevan valtatien 12. Kesän aikana eritasoliittymän avaamista valmistellaan rakentamalla päällysteitä, viheralueita, valaistusta sekä asentamalla liikennemerkkejä ja opastetauluja. Myös Kujalan eritasoliittymän telematiikkatyöt käynnistyvät kesällä.

Kartta 4: Kujalan eritasoliittymän liikennejärjestelyt loppuvuodesta 2019.

Rakennustyöt jatkuvat yli kesän Kujalan risteyssillalla, joka ylittää valtatien 4 yhdistäen uudelta kehätieltä tulevan liikenteen Kouvolan suuntaan, sekä Pipon alikulkusillalla.

Lahden eteläinen sisääntulotie – Uudenmaankatu (kartta 1, kohta 8)
Uudenmaankadulla tehdään viimeistelytöitä, joista näkyvimpänä ovat kiveykset, vihertyöt, päällystykset ja liikennemerkkien asennukset. Uudenmaankadun viimeinen työnaikainen kiertoliittymä poistuu käytöstä heinäkuun puolessa välissä, kun Aukeankadun risteykseen saadaan liikennevalot.

Syksyyn mennessä tarkoitus on avata myös uusi kävelyn ja pyöräilyn väylä Uudenmaankadun varrelle, Aukeankadun pohjoispuolelle. Samoin kulkeminen Uudenmaankadun eteläpäässä helpottuu Kyöstilän alikulkukäytävän avautuessa.

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylä, puh. 029 534 3600, [email protected]

Seuraa hanketta:
www.vayla.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.