Takaisin

Kesällä tehdään töitä tie-, rata- ja vesiväylillä

Kesällä tehdään töitä tie-, rata- ja vesiväylillä

Julkaistu 10.6.2013

Teillä, raiteilla ja vesiväylillä tehdään kesän aikana kunnostus- ja rakennustöitä, joista joillakin on vaikutusta liikenteeseen. Töillä varmistetaan turvallinen ja sujuva liikennöinti.

Työmailla työtä tehdään usein liikenteen seassa. Turvallisuuden takia onkin tärkeää, että kuljettajat ovat tarkkaavaisia ja noudattavat rajoituksia.

Teillä uusitaan päällysteitä

Maanteiden päällysteitä uusitaan tänä kesänä noin 2 200 km. Päällystystyöt pyritään ajoittamaan niin, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Häiriöiltä ei kuitenkaan täysin vältytä.

Tänä kesänä työt keskittyvät pääteille. Liikenteeseen vaikuttavia töitä tehdään esimerkiksi valtatie 6:lla Lappeenrannassa ja Joensuussa sekä E18-tiellä Koskenkylästä Kotkaan. Pääkaupunkiseudulla valtatie 3 parannustyöt Keimolan ja Kivistön kohdalla aiheuttavat merkittävää haittaa liikenteelle.

Lue lisää kesän tietöistä.

Rautateillä vaihdetaan kiskoja ja rakennetaan uutta

Kesän aikana tehdään eri puolilla Suomea ratatöitä, joiden vuoksi junia joudutaan perumaan ja korvaamaan busseilla.

Huomattavia liikennekatkoja aiheuttavia ratatöitä tehdään esimerkiksi Seinäjöki–Oulu-radalla ja Pieksämäki–Suonenjoki-radalla sekä pääkaupunkiseudulla Huopalahden ja Vantaankosken välillä. Ajantasaiset tiedot liikennejärjestelyistä julkaistaan VR:n internetsivuilla osoitteessa www.vr.fi/ratatyot.

Myös kehäradalla rakentaminen jatkuu tiiviissä tahdissa koko kesän. Tikkurilan asemasillan rakentaminen on yksi haastavimmista urakoista.

Lisäksi kesällä tehdään erilaisia kunnossapitotöitä, kuten parannetaan rautatiesiltoja sekä vaihdetaan kiskoja ja vaihteita.

Lue lisää kesän ratatöistä.

Vesiväylillä tehdään ruoppauksia ja hoitotöitä

Avovesikauden aikana vesiväylillä tehdään ruoppaustöitä, turvalaitteiden korjauksia, väylien hoitotyötä sekä väylien mittaus- ja tutkimustöitä. Töiden aikana vesiliikennettä saatetaan joutua rajoittamaan kanavilla tai avattavilla silloilla.

Vesiliikenteelle aiheutuvista häiriöistä ilmoitetaan Tiedonantoja merenkulkijoille -julkaisussa  ja kanavien tai avattavien siltojen katkoista näillä internetsivuilla.

Lue lisää kesän töistä vesiväylillä.


reaktionapit