Takaisin

Kesä on tie- ja ratatöiden aikaa

Kesä on tie- ja ratatöiden aikaa

Julkaistu 15.6.2011

Liikenneväylillä tehdään töitä kesän aikana eri puolilla Suomea: uusia väyliä rakennetaan, maanteiden päällysteitä uusitaan ja rataverkkoa parannetaan. Niin tie- kuin ratatöidenkin vaikutukset henkilö- ja tavaraliikenteelle pyritään minimoimaan, mutta ajoittaisilta viivästyksiltä ja häiriöiltä ei täysin vältytä.

Maanteiden päällysteitä uusitaan kesän aikana noin 3000 kilometrin matkalta. Lopullisen määrän ratkaisee bitumin hinta. Bitumi valmistetaan raakaöljystä, joten sen hinta seuraa öljyn hintaa ja sen muutoksia. Päällysteiden uusimiseen ja samalla tehtävään tien rakenteen korjaamiseen käytetään vuosittain noin 140 miljoonaa euroa.

Rataverkon parannustöihin Liikennevirasto käyttää noin 150 miljoonaa euroa ja kehittämiseen noin 230 miljoonaa euroa vuonna 2011.

Tarkkana tietyömaan kohdalla

Päällystystyöt pyritään ajoittamaan niin, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa tienkäyttäjille. Häiriöiltä ei kuitenkaan täysin vältytä. Työmaan aiheuttaman viivytyksen osuessa kohdalle on tärkeää muistaa, että työtä tehdään, jotta turvallinen ja kestävä uusi tienpinta saataisiin käyttöön ripeästi ja mahdollisimman laadukkaana. Päällysteen jäähtyminenkin vie aikansa.

Tienkäyttäjiltä toivotaan kärsivällisyyttä ja tarkkaavaisuutta päällystystyömaan kohdalla, jotta liikenne on sujuvaa ja turvallista sekä tien käyttäjille että tietyötä tekeville. Päällystystyöntekijät tekevät työtään vaarallisissa oloissa liikenteen seassa, ja siksi tarkkaavaisuus ja nopeusrajoitusten seuraaminen työmaan kohdalla on erityisen tärkeää. Huomaavaisuus on niin työntekijöiden kuin tienkäyttäjienkin parhaaksi.
Uusi päällyste ja uudet tiemerkinnät voivat olla liukkaita etenkin sateella. Työt voivat olla kesken, vaikka työkoneita ei koko ajan tietyömaalla enää näkyisikään. Mikäli esimerkiksi piennartäyte tai tiemerkinnät puuttuvat, alennetaan nopeutta turvallisuussyistä siihen asti kunnes työt valmistuvat. Vaahtohattaroilla tai muovikeiloilla varoitetaan ajamasta tahrivan tuoreen tiemerkinnän päälle.

Tiehankkeita käynnissä eri puolilla maata

Tiehankkeiden aiheuttamat haitat liikenteelle pyritään minimoimaan suunnittelemalla ja aikatauluttamalla hankkeet huolellisesti. Joillakin tieosuuksilla viiveisiin on kuitenkin syytä varautua.

Etelässä liikennettä haittaavat kesän aikana muun muassa tienparannustyöt Vantaalla Hämeenlinnanväylällä ja Kehä III:lla. Espoossa Kehä I:n työt jatkuvat ainakin tämän vuoden loppuun. Liikenteeseen vaikuttavat myös työt Savonlinnan keskustassa ja Joensuun kehätiellä. Suuria työmaita on lisäksi viimeistelyvaiheessa olevalla valtatiellä 4 Lusista Vaajakoskelle, valtatiellä 5 Lusista Mikkeliin, valtatiellä 6 Joutsenosta Imatralle sekä kantatiellä 51 Kirkkonummelta Kivenlahteen.

Kehäradan työt pääkaupunkiseudulla vaikuttavat enemmän maantie- kuin raideliikenteeseen

Kehäradan rakentaminen näkyy ja vaikuttaa useammassa kohtaa radan varrella. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoaseman alittavan tunnelin suuaukkourakat tuovat työmaaliikennettä Koivukylänväylälle ja Viinikkalaan ja aiheuttavat erilaisia liikennejärjestelyjä Vantaan katuverkolla. Vaikutuksia voi olla myös muun muassa Vanhan Nurmijärventien ja Hämeenlinnantien liikenteeseen Kivistössä.

Vantaankosken asema kunnostetaan Kehäradan muuta asematasoa vastaavaksi. Työt aiheuttavat poikkeusjärjestelyitä aseman kulkureitteihin, mutta junaliikenteeseen ne eivät vaikuta. Rataliikenteeseen vaikuttaa ainoastaan Koivukylänväylän rautatieristeyssillan rakentaminen, mutta senkin vaikutukset ovat vähäisiä ja rajoittuvat yöaikaan.

Ratatöitä eri puolilla Suomea

Merkittävimmät ratatyöt ovat käynnissä rataosilla Seinäjoki–Oulu ja Tornio–Kolari, ja ne myös vaikuttavat liikenteeseen.  Pääkaupunkiseudulla suuria työmaita on Kehäradan lisäksi Ilmalan varikolla ja Keski-Pasilan ratapiha-alueella. Ne vaikuttavat liikenteeseen jonkin verran, lähinnä viikonloppuisin ja yöaikaan.

Rantaradalla Karjaan ja Salon välisellä osuudella tehdään pehmeikön parannustyötä viikonloppuisin, minkä johdosta osa Helsingin ja Turun välillä kulkevista junista korvataan linja-autoilla.

Itä-Suomessa poistetaan kesän aikana tasoristeyksiä useassa paikassa, muun muassa Savonradalla Mikkelin ja Haukivuoren väliseltä osuudelta ja Suonenjoen eteläpuolelta. Siltatöihin liittyy viikonloppuisin toteutettavia liikennekatkoja jolloin junia korvataan linja-autoilla. Valtatie 5:n parantamisen yhteydessä Savonradalla tehdään juhannuksena rata- ja siltatöitä, jotka aiheuttavat Kuopion ja Siilinjärven välillä junaliikenteeseen 65 tunnin mittaisen katkon.

Pohjanmaalla rakennustyöt aiheuttavat liikennejärjestelyjä ja -katkoja koko kesän ajan Seinäjoen ja Oulun välillä.

Tarkempaa tietoa ratatöiden vaikutuksista junaliikenteeseen saa VR:n sivuilta.


reaktionapit