Hyppää sisältöön

Kehityksen väylällä: Huomisen liikenteeseen valmistaudutaan tänään

Julkaistu 26.2.2015

Kehityksen väylällä -juttusarjassa syvennytään Liikenneviraston T&K toimintaan lähietäisyydeltä. Juttusarjan ensimmäisessä osassa T&K ohjelmajohtaja Tiina Jauhiainen taustoittaa juttusarjaa kertomalla, miten liikenneväylien kehittämistä edesautetaan tulevaisuuteen suuntaavan tutkimuksen ja kehittämisen keinoin.

Liikenneviraston tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohjelmajohtaja Tiina Jauhiainen koordinoi noin 6 miljoonan euron arvoista kehittämiskokonaisuutta. Kun Liikennevirasto kumppaneineen tekee liikenneväyliin keskittyvää kehittämistyötä, niin hyötyä koituu koko yhteiskunnalle. Uusia ratkaisuja ja ideoita ei pantata, vaan ne tulevat kaikkien hyödynnettäväksi.

Emmekö voisi pitää huolta liikenneväylistä samalla tavalla kuin ennenkin?

Liikenneviraston T&K ohjelmajohtaja Tiina Jauhiaisen mukaan emme voi. Yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja ihmisten tarpeet muuttuvat. Uudistuviin tarpeisiin voidaan vastata tehokkaasti uusilla palveluilla ja kehittämisellä. Kummankin pohjana on yhä enenevässä määrin tieto ja äly.

"Tietoon perustuvan kehittämisen juuret lähtevät oikeanlaisen ja laadukkaan tiedon keräämisestä. Kun tieto on laadukasta, sen pohjalta on mahdollista rakentaa käytännöllisiä palveluita väylien käyttäjille", Jauhiainen toteaa.

Tutkimuksella pienempi hiilijalanjälki

Liikennejärjestelmä halutaan viedä kestävän kehityksen tielle. Ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi etsitään jatkuvasti. Esimerkiksi väylien kunnossapitoon kehitetään vähemmän ympäristöä kuormittavia vaihtoehtoja.

Uusilla ratkaisuilla tavoitellaan muiden muassa ympäristöystävällisyyttä, turvallisuutta ja taloudellisuutta. 20 miljardin euron arvoisen väyläomaisuuden hallintaa on mahdollista tehostaa esimerkiksi tietomallinnuksen ja ennakoivan kunnossapidon avulla.

Yhteiskunnan hyväksi

Liikenteen kehittäminen on koko yhteiskunnan etu. Liikennevirasto ei suinkaan tee tutkimus- ja kehitystyötä yksin. Kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä hyödynnetään eri osapuolten vahvuuksia.

Eri maiden uniikit vahvuudet ovat rikkaus ja tie vastavuoroiseen oppimiseen. Erilaisuuden hyödyt pätevät myös eri organisaatioiden välillä tehtävään yhteistyöhön. Julkisella toimijalla on paljon annettavaa yrityksille sekä oppi- ja tutkimuslaitoksille, ja niillä taas meille.

"Usein pyrkimyksemme ovat samansuuntaisia, joten matka kannattaa tehdä yhdessä toisiamme täydentäen", Tiina toteaa.

Tulevissa juttusarjan osissa esitellään Liikenneviraston 11 T&K hanketta sekä niiden hankepäälliköt. Seuraavalla kerralla esittelyssä on Kari Hiltunen ja hänen vetämänsä T&K-hanke nimeltään Älyliikenteen keinot.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta