Takaisin

Kehätiellä ahkeroidaan kesällä - Kehä III:n parannushanke etenee edellä aikataulua

Kehätiellä ahkeroidaan kesällä - Kehä III:n parannushanke etenee edellä aikataulua

Julkaistu 29.06.2015

Työt Kehä III:n parannushankkeessa jatkuvat keskeytyksettä läpi kesän. Lentoasemantiellä töiden painopiste on tulevan Virkatien liikenneympyrän rakennustöissä, minkä lisäksi alueella tehdään päällystys- ja viimeistelytöitä. Hankealueen itäpäässä työt keskittyvät Länsimäentien ja Västersundomin eritasoliittymien alueelle. Parannushankkeen urakat ovat edenneet arvioitua aikataulua nopeammin - Lentoasemantien alueella työt valmistuvat pääosin jo tämän vuoden puolella.

Kehä III -hankkeessa parannustöitä tehdään Lentoasemantien alueella sekä Lahdenväylän ja Porvoonväylän välillä. Lentoasemantien alueella käynnissä oleva urakka on edennyt kohti loppusuoraa: töiden odotetaan valmistuvan pääosin jo tämän vuoden puolella.

– Maanrakennustöille otolliset leudot talvet sekä töiden kitkaton sujuminen ovat jouduttaneet urakan etenemistä ja se on valmistumassa arvioitua aiemmin. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan loputkin uudet väylät Lentoasemantien alueella saadaan liikenteen käyttöön syksyllä. Käyttöönoton aikataulu tarkentuu toki vielä lähempänä, projektipäällikkö Antti Koski Liikennevirastosta sanoo.

Ensimmäisenä vielä työn alla olevista kohteista odotetaan valmistuvan Lentoasemantieltä Kehä III:lle itään johtava ramppi, joka otetaan käyttöön heinäkuun alussa. Uusi kiertoliittymä Lentoasemantien ja Kehä III:n risteysalueen lähettyvillä sekä loput uusista rampeista saadaan puolestaan valmiiksi loppukesästä.

– Samoihin aikoihin poistetaan käytöstä Kehä III:lta idästä Pakkalaan johtavat rampit, ja liikenne alueelle ohjataan kulkemaan Lentoasemantien ja Tikkurilantien kautta. Kesän aikana Lentoasemantien seudulla tehdään laajasti myös päällystys-, viher- ja kiveystöitä, Koski kertoo.

Länsimäentien eritasoliittymä valmistumassa

Kehä III:n itäpäässä Lahdenväylän ja Porvoonväylän välillä työt etenevät Lentoasemantien urakan tapaan edellä aikataulua. Parhaillaan alueella tehdään muun muassa siltojen pintarakennetöitä betonirakennetöiden valmistuttua sekä tienrakennustöitä Länsimäentien- ja Västersundomin eritasoliittymien alueella. Yksi merkittävimmistä vaiheista urakassa kesän aikana tulee olemaan Länsimäentien eritasoliittymän ja risteysalueen käyttöönotto heinäkuun lopussa.

– Samalla käyttöön saadaan uusi yhteys Vantaan Energian jätevoimalalle sekä Fazerintien korvaava reitti. Sen seurauksena Fazerintien liittymä liikennevaloineen poistuu käytöstä ja yhteys Kehä III:n ja Porvoonväylän välillä Helsingin suunnan liikenteessä kulkee uuden katuyhteyden kautta, Koski kuvaa.

Heinäkuussa avataan myös uusi Porvoonväylän ylittävä kevyen liikenteen silta sekä Kehä III:n suuntaisesti kulkeva kevyen liikenteen yhteys.

Käynnissä olevat työt ovat aiheuttaneet molempien urakoiden alueelle väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Koski muistuttaa, että poikkeusjärjestelyjen taustalla on aina huolellinen suunnittelu, jotta liikenteelle aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen.

– Suuri tiehanke aiheuttaa kuitenkin väistämättä poikkeusjärjestelyjä, kuten nopeusrajoituksen alentamisia sekä kiertoteitä. Toivomme tienkäyttäjiltä kärsivällisyyttä ja poikkeusjärjestelyihin liittyvien liikennesääntöjen noudattamista. Näin voimme varmistaa, että sekä liikenteen kulku että työt alueella sujuvat turvallisesti, hän toteaa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Antti Koski, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3546, antti.koski(at)liikennevirasto.fi

Lentoasemantien alueen urakka: Mikko Ratia, Graniittirakennus Kallio Oy, puh. 040 723 0670, mikko.ratia(at)grk.fi

Lahdenväylä–Porvoonväylä-urakka: Mikko Sipiläinen, YIT Rakennus Oy, puh. 050 390 0910, mikko.sipiläinen(at)yit.fi

Vuosina 2013–2016 Kehä III:n sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan. Työt on jaettu Lentoasemantien urakkaan ja Lahdenväylä–Porvoonväylä -urakkaan. Lentoasemantien alueen rakentaminen käynnistyi elokuussa 2013 ja Lahdenväylä–Porvoonväylä -urakan rakentaminen käynnistyi helmikuussa 2014. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan vuonna 2016. www.liikennevirasto.fi/keha3


reaktionapit