Takaisin

Kehäradan glykoliongelmaan on löydetty ratkaisu

Kehäradan glykoliongelmaan on löydetty ratkaisu

Julkaistu 29.9.2011

Lentoaseman tunneli toteutetaan  aiottua vahvempana betonitunnelina ja aseman hajuhaitta poistetaan alipaineistamalla.

Helsinki-Vantaan lentoaseman itäisen kiitotien alle louhittavasta Kehäradan tunnelista löydettiin viime vuoden kesällä mikrobikasvustoa, joka käyttää ravinnokseen lentokoneiden jäänestossa käytettävän glykolin hajoamistuotteita. Glykolin hajoamistuotteet lyhentävät rakennusmateriaalien käyttöikää, joten tunnelirakenteissa on käytettävä tavanomaista kestävämpiä materiaaleja. Lisäksi hajoamistuotteista aiheutuu hajuhaittaa.

Eristerakenteet ratkaisuna

Kalliotunnelin sisäpuolelle rakennetaan ilmatiiviit eristerakenteet yhteensä 1500 metrin matkalle molempiin ratatunneleihin glykolia kestävänä betonirakenteena. Lisäksi asematiloihin, pystykuiluihin ja jalankulkukäytäviin rakennetaan vastaavia eristysrakenteita. Hajuhaitta poistetaan alipaineistamalla kallion ja eristerakenteen välinen tila. Rakentaminen aiheuttaa tunnelissa lisälouhintoja, jotka ajoittuvat keväälle 2012.

Glykolin aiheuttamat lisäkustannukset Kehäradalle ovat noin 35 miljoonaa euroa. Liikennevirasto ja Finavia tulevat neuvottelemaan näiden kustannusten jaosta.


reaktionapit