Takaisin

Kehäradan esteettömyysratkaisut palvelevat kaikkia matkustajia

Kehäradan esteettömyysratkaisut palvelevat kaikkia matkustajia

Julkaistu 15.7.2015

Uuden Kehäradan esteettömyysratkaisuilla pyritään helpottamaan erityisesti liikkumisesteisten ja näkövammaisten matkustamista. Valoisat, opastetut ja avarat tilat palvelevat myös suurta joukkoa muita ihmisiä lisäämällä matkustusmukavuutta ja liikkumisen sujuvuutta.

Heinäkuussa avautunut Kehärata yhdistää Vantaankosken radan Helsinki-Vantaan lentokentän kautta päärataan. Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön otettiin viisi uutta asemaa: Vehkala, Kivistö, Aviapolis, Lentoasema ja Leinelä. Lisäksi asemavaraus on tehty Petaksen, Viinikkalan ja Ruskeasannan asemista.

Kehäradan esteettömyysratkaisuilla luodaan julkista tilaa, jota kaikki matkustajaryhmät pystyvät käyttämään. Ratkaisujen taustalla vaikuttavat kansallisen ja EU-lainsäädännön vaatimukset ihmisten yhdenvertaisuudesta ja tasapuolisesta kohtelusta sekä vapaasta liikkuvuudesta EU:n alueella.

Esimerkiksi EU:n matkustajavastuuasetuksessa sekä asetuksessa vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden pääsystä EU:n rautatiejärjestelmään säädetään kaikkien yhtäläisistä mahdollisuuksista käyttää joukkoliikennepalveluita.
Henkilöliikenneasiantuntija Arja Aallon mukaan esteettömyysratkaisujen toteutus on ollut tarkkaan säännelty prosessi.

- Riippumaton eurooppalainen ilmoitettu laitos (Notified Body) Italiasta valvoi sekä suunnittelu- että rakennusvaiheessa määräysten noudattamista. Tämä ulkopuolinen taho auditoi esteettömät reitit ja lopuksi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myönsi käyttöönottoluvan.

Reitti on esteetön alusta loppuun

Esteettömyysratkaisujen tarkoituksena on tarjota näkövammaisille ja esimerkiksi pyörätuolilla liikkuville edellytykset esteettömään reittiin alkaen asemalle saapumisesta. Reitti voi kulkea asema-alueella olevalta taksitolpalta, linja-autopysäkiltä tai saattopysäköintialueelta liikkumisesteisille soveltuvalle sisäänkäynnille, neuvontapisteelle, lipunmyyntipisteelle, odotusalueelle, laiturille tai lentokentälle.

- Palvelutaso syntyy kaluston ja infraan sijoitettujen ohjausjärjestelmien yhteispelillä. Esimerkiksi pääsy Kehäradalla liikennöiviin VR:n matalalattiajuniin sujuu laiturilta pyörätuolillakin.
Kulkemista yksinkertaistavat myös muun muassa hissien ja liukuportaiden välitön läheisyys sekä hissien peilit, joista voi seurata pyörätuolin peruutusta.

Näkövammaisia varten asemilla on portaiden käsijohteissa pistemerkintöjä, joista selviävät reitit asemalle ja taksille sekä laiturin numero. Kaikilta asemilta löytyy myös pistekartat näkövammaisille. Jälkiheijastavat koholistat lattiassa johdattavat kulkua asemaympäristössä. Myös lattioiden tasoeroista varoittavat nappulamerkinnät, ääniopastus hisseissä sekä pistekirjoitusopasteet hissien kutsupainikkeiden yläpuolella on suunniteltu näkövammaisia varten.

Tikkurilan asemalla on lisäksi muun muassa kohokartta asemasillan pohjapiirustuksesta, mahdollisuus asiointiapuun kutsunappia painamalla sekä esteettömän wc:n rahastuslaitteen käyttöohje ja hälytyksenteko-ohje pistekirjoituksin.
 

teksti ja kuva: Katri Sipilä


reaktionapit