Hyppää sisältöön

Kehä III parantaminen: Kehä III:n vaurioituneiden osuuksien korjaaminen Askiston kohdalla käynnistyy kevään aikana

Julkaistu 3.5.2022 14.07

 

Rakentamistyöt Kehä III:n liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi Vantaalla etenevät aikataulussa. Kevään ja kesän aikana keskitytään erityisesti siltatöihin sekä tien pohjarakenteen kunnostamiseen Askiston kohdalla. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kehä III:n parannushankkeen 3. vaiheen rakennustyöt käynnistyivät maaliskuussa 2021. Hankkeessa tehdään töitä Vantaan kaupungin alueella Espoon rajalta Vihdintielle saakka noin 2,5 kilometrin matkalla sekä kolmen kilometrin tieosuudella Vantaankosken ja Pakkalan välillä.

”Yksi tärkeimmistä tavoitteista on parantaa Kehä III:n ja sen rinnakkaisväylien sujuvuutta ja turvallisuutta rakentamalla uusia ramppeja ja katuyhteyksiä. Tien pohjarakenne puolestaan kaipaa monin paikoin kunnostamista. Kaikilla toimenpiteillä varaudutaan myös tien kasvaviin liikennemääriin”, kertoo projektipäällikkö Antti Koski Väylävirastosta.

Hankkeessa kehitetään myös joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Liikennemäärien kasvuun varaudutaan lisäksi rakentamalla uutta melusuojausta.

Vuonna 2021 saatiin valmiiksi lisäkaistat Kehä III:n vilkkaimmin liikennöidylle osuudelle

Ensimmäisenä valmistui Vantaankoski–Pakkala-väli, jossa merkittävin parannus oli kolmansien kaistojen rakentaminen. Lisäkaistat otettiin liikenteelle lokakuussa 2021, ja ne vähentävät merkittävästi Kehä III:n vilkkaimmin liikennöidyn osuuden ruuhkautumista

Suurin osa töistä kohdistuu Askiston ympäristöön, missä alkoi ensimmäiseksi Tavastkullantien ja Kehä III:n liittymän uusiminen. Viime vuoden aikana käynnistyi myös Vihdintien siltojen uusiminen läntisen sillan purkamisella sekä Askistontielle ja Uudenkyläntielle johtavien ramppien rakentaminen. Tulevaisuudessa Tavastkullantieltä pääsee ajamaan uutta siltaa pitkin Kehä III:n yli Askistoon.

Syksyllä Uudenkyläntien uusi tielinjaus saatiin otettua käyttöön. Loppuvuonna työskenneltiin samanaikaisesti usean sillan parissa, sillä hankkeessa rakennetaan kahdeksan uutta siltaa. Lisäksi kaksi vanhaa siltaa korjataan. Kevään aikana on päästy pystyttämään Askiston kohdalle uusia meluseiniä.

”Hankkeen ensimmäiseen vuoteen osui paljon vaativia töitä, sillä jouduimme siirtämään esimerkiksi kaasuputkia sekä tekemään töitä sähkölinjojen läheisyydessä. Myös hankkeen aloitusajankohta määräytyi lintujen pesimäaikojen mukaan, jotta läheisen luonnonsuojelualueen linnut eivät häiriintyisi melua aiheuttavista töistä. Lisäksi Askiston kohdalla maaperä on savista ja siksi hyvin pehmeää, mikä edellyttää pohjan vahvistamista ennen muuta rakentamista. Kaikki suunnitellut työvaiheet saatiin kuitenkin aikataulussa valmiiksi”, kertoo työpäällikkö Teemu Palosaari GRK Infrasta.

Askiston kohdalla keskitytään Kehä III:n pohjarakenteen perusteelliseen korjaamiseen sekä siltatöihin

Tänä keväänä ja kesänä Askistossa tien pohjarakenteiden kunnostaminen, siltatyöt sekä uusien liittymien rakentaminen jatkuvat. Kevään ja kesän aikana valmistuvat Tavastkullantie, Askistontie (Askisto–Hämeenkylä-väli) sekä Uudenkyläntien ympäristö. Tällä hetkellä Askiston ympäristön töistä on valmiina hieman yli puolet.

”Siltatöistä pisimmällä ollaan uusittavien Askiston risteyssillan sekä Vihdintien läntisen sillan rakennustöissä. Vihdintien liikenne Kehä III:n yli päästään ohjaamaan uudelle sillalle alkukesästä, jonka jälkeen alkaa Vihdintien itäisen sillan uusiminen”, Palosaari jatkaa.

Suurin yksittäinen työvaihe Askistossa liittyy Kehä III:n idän suunnan pohjarakenteiden uusimiseen noin 350 metrin matkalla, missä vanhat puupaalut korvataan rakentamalla paalulaatat Sänkiniityn sillan molemmin puolin. Paalulaatta on koko tietä kannatteleva pohjarakenne, joka koostuu teräsbetonilaatasta sekä tietyin välein maahan lyötävistä paaluista. Työvaihe käynnistyy tämänhetkisen arvion mukaan kesäkuussa. Kehä III:n lännen ajosuunnan liikenne on ohjattu kiertotielle 28.4. alkaen.

Kehä III on perustettu osittain puupaaluille. Eniten vaurioita on Sänkiniityn kohdalla noin 350 metrin matkalla Askistosta itään. Karttaan merkityt puupaalutetut kohteet korvataan uusilla teräsbetonipaaluilla ja paalulaatoilla. Lisäksi Tavastkullantien kohdalle rakennetaan kokonaan uusi paalulaatta.

Valmista vuonna 2023

Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Kustannusarvio on noin 40,2 miljoonaa euroa, josta Väyläviraston osuus on noin 30 miljoonaa euroa ja Vantaan kaupungin 8,8 miljoonaa euroa. ELY-keskuksen, Fintraffic Tie Oy:n ja HSY:n osuudet ovat yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Antti Koski, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3546, [email protected]
Teemu Palosaari, työpäällikkö, GRK Infra Oyj, puh. 050 088 8297, [email protected]
 
Seuraa hanketta:

Verkkosivuillamme: www.vayla.fi/keha3-parantaminen
Facebookissa: www.facebook.com/KehaIIIparantaminen
Kuvia hankkeesta: https://www.flickr.com/photos/vaylafi/albums/72157719542089883 

Kehä III parantaminen -hankkeen 3. vaiheeseen kuuluu lukuisia Askiston kohdalla sekä Vantaankosken ja Pakkalan välillä toteutettavia parannuksia. Hankkeeseen sisältyy muun muassa kolmansien ajokaistojen rakentaminen Vantaankoski–Pakkala-välille, uuden eritasoliittymän rakentaminen Askistoon sekä tien pohjarakenteen kunnostaminen. Samalla kehitetään kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Melusuojausta parannetaan Askiston kohdalla. Tavoitteena on lisätä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä varautua Kehä III:n kasvaviin liikennemääriin. 

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta