Hyppää sisältöön

Kehä III:n parannushankkeen ensimmäinen vaihe on kokonaisuudessaan valmis

Julkaistu 13.6.2012

Kehä III:n parannushankkeen ensimmäisen vaiheen laajennustyöt Raappavuorentien ja Vantaankosken välillä ovat valmistuneet ja ensimmäinen vaihe on nyt kokonaisuudessaan saatu päätökseen. Kehä III uudistetaan liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi.

Kehä III parannettiin vuosina 2009–2012 kahdessa osassa. Vantaankosken ja Pakkalan välinen urakka, jossa uusittiin Hämeenlinnanväylän ja Kehä III:n liittymän järjestelyt ja korvattiin taso- ja liikennevaloliittymät eritasoliittymillä välillä Vantaankoski–Pakkala, valmistui viime vuoden marraskuussa. Vuosina 2010–2012 tehdyssä lisäurakassa Kehä III parannettiin välillä Raappavuorentie–Vantaankoski. Tämän osuuden merkittävimmät työt olivat Kehä III:n oikaisu Kehäradan risteämiskohdassa, Myllymäen eritasoliittymän rakentaminen ja Sanomatien rakentaminen Myllymäen eritasoliittymästä eteenpäin. Lisäksi urakan yhteydessä rakennettiin Kehärata-projektiin liittyvä Kehä III:n ylittävä ratasilta.

- Parannustöiden ansiosta liikenne Kehä III:lla on nyt turvallisempaa ja sujuvampaa. Tienrakennustyöt on saatu valmiiksi vähäisiä viimeistelytöitä lukuunottamatta. Työt sujuivat hyvin ja pysyimme aikataulussa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Antti Koski Liikennevirastosta.

Seuraavaa vaihetta suunnitellaan

Kehä III:a parannetaan kahdessa vaiheessa. Jotta Kehä III:n liikenne olisi sujuvaa kautta linjan, ovat myös välit Vanhakartano–Vantaankoski, Vantaankoski–Lentoasemantie ja Lahdenväylä–Porvoonväylä uudistettava. Näiden tieosuuksien parannustyöt ovat suunnitteluvaiheessa. Nyt valmistuneen Kehä III -parannushankkeen ensimmäinen vaihe oli Liikenneviraston ja Vantaan kaupungin yhteishanke. Vantaan kaupunki pitää tärkeänä, että suunniteltu seuraava vaihe pääsee pian alkamaan.

- Tienkäyttäjät saavat täyden hyödyn nyt valmistuvasta perusparannuksesta vasta, kun loputkin liikenteelliset pullonkaulat Kehä III:lta poistetaan. Lentoasemantien liittymän perusparannus olisi tehokkainta toteuttaa heti ensimmäisen vaiheen valmistuttua. Yritystoiminnan kannalta erityisen tärkeää on myös Lahdenväylän ja Porvoonväylän välisen osuuden parantaminen, painottaa Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen.

Uudistus tuntuu kaikkien tienkäyttäjien arjessa

Kehä III on osa E18-tietä, joka yhdistää Etelä-Suomen kaupungit, satamat sekä lentoaseman. Kehä III:lla kulkee arkisin jopa 70 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

- Eritasoliittymät ja liikennevalojen poistuminen väliltä Raappavuorentie–Pakkala ovat lisänneet liikenteen sujuvuutta Kehä III:lla merkittävästi. Ennen hanketta keskinopeudet ruuhka-aikoina olivat keskimäärin 35–50 kilometriä tunnissa ja ne tulevat olemaan 65–75 kilometriä tunnissa, kertoo Koski.

- Myös liikenteen turvallisuus paranee. Aikaisemmin tieosuudella tapahtui keskimäärin 12 henkilövahinko-onnettomuutta vuosittain. Näiden onnettomuuksien arvioidaan vähenevän 30 prosentilla parannustöiden ansiosta, hän jatkaa.

Kehä III on myös tärkeä pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteelle. Se on yksi Suomen vilkkaimmista teistä ja sen liikennemäärien arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä lähes 50 prosenttia.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.