Takaisin

Kehä III Askiston kohdan rakennussuunnittelu käyntiin

Kehä III Askiston kohdan rakennussuunnittelu käyntiin

Julkaistu 17.12.2018

Kuvassa: Toimitusjohtaja Stefan Nyström Finnmapista, hankekehitysjohtaja Kari Melander Rambollista sekä apulaisjohtaja Lars Westermark ja projektipäällikkö Antti Koski Liikennevirastosta.

Liikennevirasto ja Finnmap Infran ja Rambollin muodostama työyhteenliittymä ovat sopineet Kehä III Askiston kohdalla –hankkeen rakennussuunnittelusta. Suunnittelu tehdään ensi vuonna, jonka jälkeen hanke olisi toteutettavissa. Toteutuspäätöstä ei vielä ole.

Suunnittelukokonaisuus sisältää Askiston kohdan parantamistoimia 1,5 km matkalla. Linjaus ja kaistojen määrät Kehä III:lla pysyvät nykyisellään, mutta tasoliittymät korvataan eritasoliittymillä turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.

Osuudella sijaitsee huonokuntoisia rakenteita, joille suunnitellaan korjaustoimet. Kohteita ovat eteläisen ajoradan sortumisvaarassa olevan paalulaatan sekä Sänkiniityn siltojen uusiminen ja korjaus. Huonokuntoisen Hämeenkylän läntinen risteyssillan (mt 120 Vihdintien silta) uusiminen ja maantien 120 lännen puoleisten ramppien parantaminen. Lisäksi suunnitteilla on kevyen liikenteen yhteyksien parantamistoimia sekä meluntorjuntaa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Antti Koski p. 0400 987 242