Hyppää sisältöön

Kehä I:n rakentaminen Laajalahden kohdalla käynnistyy lokakuussa

Julkaistu 02.07.2019

Kehä I:n liikennemäärät Laajalahden kohdalla ovat kasvussa. Nykyinen liikenne ruuhkautuu voimakkaasti, heijastuen jopa Mestaritunneliin saakka. Rakentamisen aikana poistetaan liikennettä ruuhkauttavat liikennevalo-ohjatut liittymät sekä mahdollistetaan Raide-Jokerin toteuttaminen Kehä I:n välittömään tuntumaan. 

Rakennettavat kohdat

Laajalahden hankkeessa Turvesuontien kohdalle rakennetaan uusi eritasoliittymä (Laajalahdensolmu), joka sujuvoittaa liikennettä sekä parantaa Raide-Jokeriin liittyvien katuosuuksien toimivuutta. Jotta tuleva raideyhteys pääsee ylittämään Kehä I:n Kurkijoentien liittymän kohdalla, Kehä I:n tasausta lasketaan lisäksi enimmillään noin 7 metriä Laajalahden ja Ruukinrannan kohdalla. Samalla yhteys Kurkijoentieltä sekä Ruukinrannalta Kehä I:lle poistuu. Lisäksi kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan ja tien varteen rakennetaan noin 1,4 km meluesteitä.

 

Rakennustöiden aikana liikenne ohjataan Kehä I:n välittömässä läheisyydessä olevalle kiertotielle. Kiertotiejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin syksyllä. Työmaan aikana entisestään lisääntyvien ruuhkien välttämiseksi mahdolliset vaihtoehtoiset reitit ovat suositeltavia. Hankkeen rakentamisen edistymistä ja järjestelyjä voi parhaiten seurata hankkeen Facebook-sivuilta www.facebook.com/Keha1Laajalahti

Urakoitsijan kilpailutus käynnissä

Urakoitsijan kilpailutus on parhaillaan käynnissä ja valinta tehdään syyskuun aikana. Rakentaminen käynnistyy heti lokakuun alussa. Liito-oravien yhteydet turvataan suojaamalla nykyistä puustoa rakentamisen aikana sekä asentamalla uusia keinotekoisia hyppypuita ja puuistutuksia alueelle. 

- Kyseessä on kokonaisurakka, jossa valittu urakoitsija toteuttaa valmiiksi tehdyn suunnitelman. Luontoarvot on huomioitu alusta alkaen. Hankkeen yhteydessä ei toimita Laajalahden Natura-alueella ja Elfvikin vanhojen metsien suojelualueen puiden säilyttämiseen kiinnitetään erityishuomiota. Hankkeen valmistuttua saadaan selkeä parannus alueen liikenneturvallisuuteen sekä meluntorjuntaan, kertoo projektipäällikkö Jarmo Nirhamo Väylästä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 30 miljoonaa euroa. Arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2021. 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jarmo Nirhamo, Väylä, puh. 029 534 3596, [email protected]

Projekti-insinööri Elina Keränen, Väylä, puh. 029 534 3637, [email protected]

Raide-Jokeriin liittyvät tiedustelut: [email protected]

Seuraa hanketta:

Nettisivuillamme www.vayla.fi/keha-i-laajalahti

Facebookissa www.facebook.com/Keha1Laajalahti

Kehä I on pääkaupunkiseudun kehämäinen pääväylä, joka yhdistää Espoon Keilaniemen Helsingin Itäkeskukseen. Liikenteen ruuhkautuminen sekä Raide-Jokerin toteuttaminen edellyttävät toimenpiteitä välille Turvesuontie-Turunväylä. Hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä sekä lasketaan Kehä I:n tasausta. Hankkeen kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa.

Liitteet

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.