null Kehä I:n moottoriajoneuvoliikenne kiertoreitille Laajalahdessa kahdessa osassa joulukuussa – ensimmäisenä lännen ajosuunnan siirto 12.12.

Kehä I:n moottoriajoneuvoliikenne kiertoreitille Laajalahdessa kahdessa osassa joulukuussa – ensimmäisenä lännen ajosuunnan siirto 12.12.

Julkaistu 10.12.2019

Kehä I:n kiertotien rakentaminen Laajalahdessa on edennyt vaiheeseen, jossa hankkeen aikaiset moottoriajoneuvoliikenteen kiertotiejärjestelyt otetaan käyttöön joulukuun aikana kahdessa osassa. Ensimmäiseksi kiertotie otetaan käyttöön torstai-iltana 12.12. ajosuunnassa länteen. Ajosuunnassa itään kiertotie otetaan puolestaan säävarauksella käyttöön viikkoa myöhemmin torstai-iltana 19.12. Muutokset näkyvät liitteenä olevasta liikennejärjestelykartasta.

Molempiin suuntiin kulkevat Kehä I:n välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kiertotiet ovat kaksikaistaisia. Työmaan aikana entisestään lisääntyvien ruuhkien välttämiseksi mahdolliset vaihtoehtoiset reitit ovat suositeltavia. 

Loppuvuoden aikana hankkeessa tehdään vielä Raide-Jokerin Räisälänsillan peruslaattojen rakentamista, Sakkolantien paalulaatan paalutusta, louhintatöitä sekä HSY:n vesihuoltotöitä.

Muutoksia liikennejärjestelyihin luvassa myös tammikuussa

Idän suuntaan ajettaessa Ruukinrannan alikulkukäytävän kohdalle tehdään vielä talven aikana liikennejärjestelyjen muutos. Alustava arvio muutokselle on tammikuu 2020. Tammikuussa suljetaan myös koko Sakkolantie välillä Kehä I – Sakkolan alikulkukäytävä. Sakkolantien varteen rajataan jalankulun- ja pyöräilyn reitti, josta on pääsy Villa Elfvikiin menevälle yhteydelle. 

Tammikuussa työmaalla aloitetaan Sakkolan alikulkukäytävän itäpuolen sillan purkutyöt sekä vanhan Kehä I:n idänsuuntaisen ajoradan purku-, kaivuu- ja louhintatyöt. Hankkeessa päästään heti alkuvuodesta rakentamaan myös Raide-Jokerin Räisälänsillan pilareita ja siltatelineitä. Ruukinrannan alikulkukäytävän itäpuoli puretaan alustavan aikataulun mukaan keväällä 2020. Molempien alikulkukäytävien purkutöiden aikana reitit bussipysäkeille ja Rantaraitille pysyvät käytössä muutamia viikonloppuna ja yöllä tehtäviä siltakannen purun lyhytaikaisia sulkuja lukuun ottamatta.

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jarmo Nirhamo, Väylä, puh. 029 534 3596, [email protected]

Projekti-insinööri Elina Keränen, Väylä, puh. 029 534 3637, [email protected]

Työmaainsinööri Timo Laitinen, GRK Infra Oy, puh. 050 434 2978, [email protected]

 

Raide-Jokeriin liittyvät tiedustelut:

raidejokeri.info/anna-palautetta

 

Seuraa hanketta:

Nettisivuillamme www.vayla.fi/keha-i-laajalahti

Facebookissa www.facebook.com/Keha1Laajalahti

 

Kehä I on pääkaupunkiseudun kehämäinen pääväylä, joka yhdistää Espoon Keilaniemen Helsingin Itäkeskukseen. Liikenteen ruuhkautuminen sekä Raide-Jokerin toteuttaminen edellyttävät toimenpiteitä välille Turvesuontie-Turunväylä. Hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä sekä lasketaan Kehä I:n tasausta. Hankkeen kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa.

Liitteet

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.