Hyppää sisältöön

Kehä I:n Laajalahden kohdan muutostöiden urakoitsijaksi GRK Infra

Julkaistu 23.09.2019

Mt 101 Kehä I parantaminen Laajalahdessa -hankkeen urakoitsijaksi on valittu GRK Infra Oy. Rakennustyöt aloitetaan lokakuun aikana ja liikenne tullaan ohjaamaan poikkeusreitille.

Espoon Laajalahdessa toteutettava rakennusurakka käsittää kahden nykyisen liikennevalo-ohjatun liittymän poistamisen, uuden eritasoliittymän rakentamisen Turvesuontien kohdalle sekä Kehä I:n tasauksen laskemisen Laajalahden ja Ruukinrannan kohdalla. Lisäksi rakennetaan uusi Kurkijoentien risteyssilta, jonka myötä yhteys Kurkijoentieltä sekä Ruukinrannantieltä Kehä I:lle poistuu. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kehä I:n liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä mahdollistaa Raide-Jokerin toteuttaminen sen välittömään läheisyyteen. 

”Tämä on meille mielenkiintoinen hanke ja on jälleen mukava päästä parantamaan uutta tieosaa Kehä I:stä. Ensimmäisinä työvaiheina käynnistyvät mm. hulevesien erotusaltaan rakentaminen, liikenteen siirtoa varten tehtävät työt Sakkolan alikulkukäytävän ja Turvesuontien välillä sekä Turvesuontien ja Turunväylän välillä. Sakkolantien ja Kehä I:n risteyksessä aloitetaan paalulaattojen rakentaminen. Hankkeessa parannetaan myös kävelyn ja pyöräilyn väyliä sekä tieosan melusuojausta melukaiteiden, -aitojen ja -vallien avulla”, kertoo GRK Infran työmaainsinööri Timo Laitinen.

Rakentaminen aiheuttaa muutoksia alueen liikennejärjestelyihin heti urakan alusta alkaen. Poikkeusreiteistä ja aikataulusta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin, kun lopulliset suunnitelmat valmistuvat.   

”Rakentamisen alussa liikenne ohjataan Kehä I:n välittömässä läheisyydessä olevalle kiertotielle. Nykyisen etelään menevän puolen ajoradalle avataan yksi lisäkaista. Olemassa olevan tien hyödyntäminen nopeuttaa osaltaan rakentamisen aloitusta. Työmaan aikana ruuhkat tulevat varmasti lisääntymään entisestään, joten vaihtoehtoiset reitit ovat erittäin suositeltavia”, korostaa Väylän projektipäällikkö Jarmo Nirhamo.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 30 miljoonaa euroa. Arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2021. 

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jarmo Nirhamo, Väylä, puh. 029 534 3596, [email protected]

Projekti-insinööri Elina Keränen, Väylä, puh. 029 534 3637, [email protected]

Työmaainsinööri Timo Laitinen, GRK Infra Oy, puh. 050 434 2978, [email protected]

Raide-Jokeriin liittyvät tiedustelut:

raidejokeri.info/anna-palautetta

Seuraa hanketta:

Nettisivuillamme www.vayla.fi/keha-i-laajalahti

Facebookissa www.facebook.com/Keha1Laajalahti

Kehä I on pääkaupunkiseudun kehämäinen pääväylä, joka yhdistää Espoon Keilaniemen Helsingin Itäkeskukseen. Liikenteen ruuhkautuminen sekä Raide-Jokerin toteuttaminen edellyttävät toimenpiteitä välille Turvesuontie-Turunväylä. Hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä sekä lasketaan Kehä I:n tasausta. Hankkeen kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa.

Liitteet

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.