Takaisin

Kehä I:n jalankulun ja pyöräilyn väylien liikennettä ohjataan kiertoreiteille Laajalahdessa 31.10. alkaen

Kehä I:n jalankulun ja pyöräilyn väylien liikennettä ohjataan kiertoreiteille Laajalahdessa 31.10. alkaen

Julkaistu 30.10.2019

Kehä I:n Laajalahden kohdan muutostyöt ovat käynnistyneet, jonka myötä jalankulun ja pyöräilyn väylien liikennettä järjestetään työmaa-alueella uudelleen 31.10. alkaen. Liikennejärjestelyiden muutokset koskevat Räisäläntien ja Valkjärventien väliä. 

Kehä I:n länsipuolella reitit Sakkolan alikulkukäytävä - Valkjärventie sekä Turvesuontie - Sakkolan alikulkukäytävä suljetaan. Lisäksi Turvesuontien ja Räisäläntien välille tulee muutos, jossa liikenne ohjataan kiertoreitille. Yhteydet olemassa oleville joukkoliikenteen pysäkeille säilyvät ennallaan. 

Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet säilyvät Laajalahden puolelta Ruukinrantaan Turvesuontien ja Ruukinrannan alikulkukäytävien kautta. Myös Sakkolantien alikulkukäytävä on käytössä normaalisti. Kiertoreitit on merkitty maastoon opastein sekä kartoin. Kaikki muutokset näkyvät liitteenä olevasta liikennejärjestelykartasta. 

Ajoneuvoliikennettä koskevat muutokset astuvat voimaan myöhemmin ja niistä tiedotetaan erikseen.

Louhinnat ja poraukset käynnistyvät ensi viikolla

Louhinta- ja poraustyöt työmaalla käynnistyvät viikolla 45. Tämä aiheuttaa liikennepysäytyksiä räjäytysten ajaksi ja Kehä I:n nopeusrajoitus laskee 50 km/h. Ennakkotiedot pitkäkestoisimmista louhinnoista sekä räjäytysten ajankohdista on mahdollista tilata tekstiviestitse. Tekstiviesti kertoo seuraavasta räjäytyksestä noin 20 minuuttia aikaisemmin. Ohjeet tekstiviesti-ilmoitusten tilaamiseen tulevat hankesivuille.

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jarmo Nirhamo, Väylä, puh. 029 534 3596, jarmo.nirhamo@vayla.fi

Projekti-insinööri Elina Keränen, Väylä, puh. 029 534 3637, elina.keranen@vayla.fi

Työmaainsinööri Timo Laitinen, GRK Infra Oy, puh. 050 434 2978, timo.laitinen@grk.fi

 

Raide-Jokeriin liittyvät tiedustelut:

raidejokeri.info/anna-palautetta

 

Seuraa hanketta:

Nettisivuillamme www.vayla.fi/keha-i-laajalahti

Facebookissa www.facebook.com/Keha1Laajalahti

 

Kehä I on pääkaupunkiseudun kehämäinen pääväylä, joka yhdistää Espoon Keilaniemen Helsingin Itäkeskukseen. Liikenteen ruuhkautuminen sekä Raide-Jokerin toteuttaminen edellyttävät toimenpiteitä välille Turvesuontie-Turunväylä. Hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä sekä lasketaan Kehä I:n tasausta. Hankkeen kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.


reaktionapit