Hyppää sisältöön

Kehä I:n ja Turvesuontien tasoliittymä muuttuu kiertoliittymäksi 5.-6.3. alkaen

Julkaistu 03.03.2020

Kehä I:n Laajalahden kohdan parantaminen on edennyt aikataulussa ja moottoriajoneuvoliikenteen kiertotie työmaan varrella ollut käytössä jo noin kolme kuukautta. Tänä aikana poikkeusreittiä on ajanut arviolta lähes kolme miljoonaa moottoriajoneuvoa. Ruuhkat eivät ole työmaanaikaisista liikennejärjestelyistä johtuen lisääntyneet ja tulevan kiertoliittymän tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä entisestään.

Turvesuontien ja Kehä I:n liikennevalo-ohjattu tasoliittymä korvataan nyt maaliskuun alussa työnaikaisella kiertoliittymällä. Kiertoliittymä mahdollistaa Laajalahdensolmun eritasoliittymän ja risteyssillan rakennustyöt sekä pitää Kehä I:n liikenteen sujuvana töiden aikana. Kehä I:lle lisätään myös liikennettä jaksottavat liikennevalot ennen liikenneympyrää idästä Leppävaaran suunnasta ajettaessa. Tämä mahdollistaa Turvesuontieltä tulevien autojen liittymisen kiertoliittymään myös ruuhka-aikoina. 

Liikenteensiirto uudelle kiertoliittymälle aloitetaan torstaina 5.3. noin klo 18. Liikenteenohjaajat ovat ohjaamassa liikennettä sen aikaa, että nykyiset liikennevalot ja uusi kiertoliittymä saatetaan toimintaan illan ja yön aikana. Liittymä on käytössä koko siirtymäajan ja perjantaiaamusta 6.3. lähtien liikenne kulkee kokonaisuudessaan kiertoliittymän kautta. 

Kiertoliittymäjärjestely on voimassa arviolta tämän vuoden ajan. Liikennejärjestelymuutos ja kiertoliittymän ajosuunnat on kuvattu liitteenä olevassa kartassa. Lisäksi Kehä I:n idän suuntainen joukkoliikenteen pysäkki E1216 Turvesuontie siirtyy hieman muutoksen myötä. Kiertoliittymän läheisyydessä olevien pysäkkien paikat sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteydet pysäkeille on myös merkittynä karttaan.

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jarmo Nirhamo, Väylä, puh. 029 534 3596, [email protected]

Projekti-insinööri Elina Keränen, Väylä, puh. 029 534 3637, [email protected]

Työmaainsinööri Timo Laitinen, GRK Infra Oy, puh. 050 434 2978, [email protected]

 

Raide-Jokeriin liittyvät tiedustelut:

raidejokeri.info/anna-palautetta

 

Seuraa hanketta:

Nettisivuillamme www.vayla.fi/keha-i-laajalahti

Facebookissa www.facebook.com/Keha1Laajalahti

 

Kehä I on pääkaupunkiseudun kehämäinen pääväylä, joka yhdistää Espoon Keilaniemen Helsingin Itäkeskukseen. Liikenteen ruuhkautuminen sekä Raide-Jokerin toteuttaminen edellyttävät toimenpiteitä välille Turvesuontie-Turunväylä. Hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä sekä lasketaan Kehä I:n tasausta. Hankkeen kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa.

 

Liitteet

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.